Følg os på Facebook
Kursusoversigt og tilmelding

Hvad er en At-vejledning?

 
At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til
  • at uddybe og forklare ord og formuleringer i reglerne (lov og bekendtgørelser)
  • at forklare, hvordan kravene i reglerne kan efterkommes efter Arbejdstilsynets praksis
  • at oplyse om Arbejdstilsynets praksis i øvrigt på baggrund af bl.a. afgørelser og domme
  • at forklare arbejdsmiljølovgivningens områder og sammenhæng mv.
  

Arbejdstedets indretning

At-vejledning A. 1.  1 -   Ventilation på faste arbejdssteder, august 2007 

At-vejledning A. 1.  2 -  Indeklima - januar 2008
At-vejledning A. 1.   5 -  Kunstig belysning - februar 2002

At-vejledning A. 1.8.3 - Gravides og ammendes arbejdsmiljø, maj 2014

 

At-vejledning A. 1.  9 - Arbejdsrum på faste arbejdssteder, juni 2007

At-vejledning A. 1.  11 - Arbejdsrum på faste arbejdssteder, juni 2007

At-vejledning A. 1. 13 - Velfærdsforanstaltning på faste arbejdssteder august 2005
 

At-vejledning A. 1. 15 - Arbejdsstedets indretning og inventar, november 2008

At-vejledning A. 1. 16 - Akustik i arbejdsrum, december 2008

 

At-vejledning  B. 3.1.1.-3 Brug af transportable stiger, juni 2014

 

At-vejledning   D. 1.1    Arbejdspladsvurdering, juli 2009

At-vejledning   D. 2. 3   Skærmarbejde, juni 2009 

At-vejledning   D. 2.9.2   Hjemmearbejde, oktober 2014

At-vejledning   D. 3. 1.      Løft, træk og skub, september 2005
At-vejledning   D. 3. 3. -   Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer, juli 2004
At-vejledning   D. 3. 4 -   Arbejdsrelateret muskel og skeletbesvær, maj 2005

At-vejledning   D. 4. 1 -    Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø, november 2009
At-vejledning   D. 4. 2 -   Mobning og seksuel chikane, marts 2002
At-vejledning   D. 4. 3-2  Voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse, maj 2014 
At-vejledning   D. 6. 1-3   Støj, marts 2014
At-vejledning   D. 7. 5 -    Helbredskontrol ved natarbejde, august 2010

At-vejledning   F. 3. 1      Virksomheder med højst 9 ansatte, maj 2011
At-vejledning   F. 3. 2      Virksomheder med 10 - 34 ansatte, maj 2016
At-vejledning   F. 3. 3      Virksomheder med mindst 35 ansatte, maj 2016

Relaterede sider: