F√łlg os p√• Facebook

Førstehjælp og elementær brand (Kombinationskursus 7 timer)

Instruktørerne fra APROPOS kommunikation er godkendt af Beredskabsstyrelsen og Dansk Førstehjælpsråd


Instruktøren vil tage udgangspunkt i Jeres behov i virksomheden, og vi følger de nyeste guideline i førstehjælp.

 

Efter kursus:

• Have tilegner sig basale færdigheder i førstehjælp

• Lært at håndtere og organisere akutte livstruende situationer ved sygdom og

tilskadekomst, i de første kritiske minutter til professionel når frem

• Kunne iværksætte elementær brandbekæmpelse i de første kritiske minutter


Målgruppe

Ansatte i virksomheden


Kursusindhold

Der undervises blandt andet i:

• Anatomi og fysiologi,

• Førstehjælpens 4 hovedpunkter

• Livreddende førstehjælp, livreddende håndgreb

• Kunstigt åndedræt og hjertemassage

• Brandbekæmpelse mm.


Kurset er meget praktisk tilrettelagt, praktisk tøj anbefales.


Kursusfaciliteter

Kurset kan afholdes på et kursussted udpeget af rekvirenten.
Der kræves god plads til både inden- og udendørs øvelser, samt egnet plads til slukningsøvelser. Dette aftales med instruktøren før kursusafvikling.
 

Om Underviseren

Førstehjælpsinstruktør - Godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Brandinstruktør – Godkendt af Beredskabsstyrelsen
Alle vores instruktører har mange års erfaring fra akutambulancetjenesten, lægeambulancetjenesten og brandtjenesten.


Relaterede sider: