F√łlg os p√• Facebook

Pas på ved arbejde med kloakvand - det er farligere end du tror

Leptospirose - også kendt som Weills syge og rottesyge

Læs mere i denne BFA vejledning om arbejde med spildevand
Personer skal ikke vaccineres, hvis de udfører arbejde, der normalt kun medfører en kortvarig kontakt med spildevand, fx i forbindelse med blikkenslagerarbejde og andet VVS-arbejde. Dog skal de vaccineres, hvis arbejdet udføres umiddelbart i forbindelse med installationer (fx afløb og faldstammer), der er del af sygehuse og flygtningeinstitutioner, inkl. væresteder, samt ved arbejdssteder, hvor der er begrundet mistanke om betydelig smittefare. Vurderingen af denne fare bør foretages af den stedlige embedslægeinstitution.

Personer, der af helbredshensyn, religiøse grunde e.l. ikke ønsker at lade sig vaccinere, må ikke beskæftiges ved det pågældende arbejde.

Man risikerer at få en leverbetændelse kaldet Hepatitis A. Den smitter gennem vandet og kan give gulsot og flere ugers alvorlig sygdom. Der ud over risikerer man også stivkrampe, hvis man har sår på kroppen. Den farligste sygdom er en bakterie, som kommer fra rotteurin og kaldes Leptospirose. Den er dødelig, og vi oplever dødsfald hver gang, der er oversvømmelser,” siger han og understreger, at det ikke nødvendigvis er blandt redningsfolkene.

Netop derfor kræver Arbejdstilsynet, at alle kloakarbejdere bliver vaccineret mod Hepatitis A, Stivkrampe og Polio.

”Der blev lavet en undersøgelse, som viste at københavnske kloakarbejdere havde flere antistoffer mod hepatitis A i blodet end befolkningen, fordi de så ofte blev udsat for smitten”.
  

Leptospirose - også kendt som rotte syge og Weils syge 

Weills Syge, også kaldet leptospirose ichtohæmorhagica, er en infektionssygdom (spiralformede bakterier - spirochæter), der optages i den menneskelige organisme gennem rotteurin, enten gennem huden via smårifter eller opblødt hud, f.eks. under badning, eller via forurenet drikkevand gennem mundens slimhinder.

 

Symptomerne er influenzalignende og er de samme som ved salmonellaforgiftning dvs. diarré, svimmelhed, høj feber og vægttab. Der skal straks søges læge, helst inden for det første døgn og det kan kræve indlæggelse på hospital for yderligere behandling.

 

Forebyggelse af sygdommen er brug af særligt arbejdstøj, handsker og værnemidler, samt god renlighed og hygiejne. Der kan ikke vaccineres mod Weills syge ( leptospirose), men alle der har beskæftigelse med håndtering, behandling eller analyse af spildevand og kloakslam skal effektivt vaccineres mod andre sygdomme. Weills Syge er i øvrigt opkaldt efter den tyske læge Adorf Weill  (1848 – 1916). Det er også rotter, der er spredere af pest og kolera, sygdomme som vi i vores verdensdel heldigvis ikke ofte støder på længere.

 

10 - 30 tilfælde hver år i Danmark

I Danmark diagnosticeres der mellem 10 og 30 tilfælde af leptospirose (Weills syge) årligt, fortrinsvis hos personer der er erhvervsmæssigt udsat for smitte fra rotte- eller museurin. Det er eksempelvis personer, der arbejder i åer, ferskvandsfiskeri, dambrug, renovation eller kloakker. Tilfælde findes også hos personer, der har svømmet eller roet i åer, der løber gennem byområder, eller på anden måde har direkte eller indirekte kontakt med urin fra rotter eller mus.

Man regner med, at sygdommen rammer omkring en halv million mennesker om året på verdensplan.


Som hovedregel bør man tage følgende forholdsregler i forbindelse med arbejde med spildevand: 

  • Brug værnemidler i form af gummistøvler, vaders, langskaftede gummihandsker eller engangsdragt afhængig af situationen
  • Undgå at få rester af slam i øjne og mund – brug sikkerhedsbriller og maske
  • Skift tøj og fodtøj efter arbejdet
  • Brug desinficerende håndrens, creme eller renseservietter. I visse situationer kan det tillige være nødvendigt at tage et bad
  • Læg det anvendte arbejdstøj og fodtøj i en lukket plastiksæk og sørg for at desinficere det, som ikke kan vaskes. Tøj skal vaskes ved så høj en temperatur som muligt
  • Engangsdragter og engangsstøvler bortskaffes som almindeligt affald
  • Husk at desinficere de anvendte støvsugere eller pumper

Det vil være en god ide at vaccinere sine medarbejdere mod Hepatitis A, stivkrampe og polio (børnelammelse). Især hvis de ansattes beskæftigelse for største delens vedkommende består i håndtering, behandling eller analyse af spildevand (kloakvand), kloakslam og lignende. Det er ikke muligt at vaccinere mod leptospirose. Vær i stedet opmærksom på voldsomme influenzalignende symptomer efter kontakt med spildevand og søg læge hurtigst muligt ved høj feber. Oplys, at du har været i kontakt med spildevand.

Arbejdstilsynet har udarbejdet en særlig bekendtgørelse nr. 473 om kloakarbejde mv., som kan læses her