F√łlg os p√• Facebook

Hvad får du når du vælger os?

Pædagogisk holdning. Udgangspunktet for alle aktiviteter er
 • Det skal give mening for den enkelte deltagere at være til stede.
 • Vi afklarer gensidigt forventninger og formål inden vi går i gang.
 • Metoderne afspejler at vi ved, at alle har forskellige måder at lære på.
 • Selvom det er seriøst, må det gerne være sjovt, at lære.
 • Den enkelte skal kunne deltage aktivt i læreprocessen.
Når vi formidler teori tager vi altid udgangspunkt i praksis.
Det kan være deltagernes egen hverdags praksis eller den praksis som kan skabes på forløbet gennem forskellige former for øvelser.
 
Vi har en anerkendende tilgang til problemløsning som vi bruger ved, sammen med deltagerne, at undersøge hvad der virker for dem – og hvordan de i hverdagen kan komme til at gøre mere af det som virker.
 
Kompetente undervisere
Vi arbejder målrettet med at udvikle det fælles pædagogiske udgangspunkt for alle konsulenter og undervisere hos APROPOS kommunikation ApS. Og med at fastholde, at konsulenternes evne til at relatere al formidling til deltagernes hverdag er i højsæde.
 
Hvad skal du vælge at bruge APROPOS kommunikation ApS  til?
Kompetenceudvikling er et af de vigtigste strategiske værktøjer når "produktions-apparatet" er mennesker. Nogen gange er det individuelle behov som skal tilgodeses og andre gange er det organisationen som et hele der har behov for udvikling.
Og det er ikke et spørgsmål om enten eller. Begge behov skal dækkes.
 
Hos APROPOS kommunikation  ApS kan du får hjælp til at dække begge behov. Vi tilbyder nemlig både åbne kurser hvor en eller flere deltager fra en arbejdsplads og arbejdspladstilrettede aktiviteter. Begge former rummer fordele, så det handler om at vurdere, hvad der i den konkrete situation bedst tilgodeser arbejdspladsens og den enkelte medarbejders behov.
 
Fordele ved kurser hos APROPOS kommunikation ApS
 • Kursusformen er oplagt hvis der er tale om individuelle behov for udvikling
 • Mødet med kolleger fra andre arbejdspladser giver mulighed for at få inspiration til andre måder at løse opgaverne på
 • Der kommer ofte uventede, spændende nye vinkler når man er sammen med andre kolleger end dem man kender – og som kender en.
Fordele ved virksomhedstilpassede kurser
Den umiddelbare fordel er naturligvis, at aktiviteten målrettes lige netop jeres arbejdsplads' og medarbejderes behov:
 • Vi kan i endnu højere grad tage afsæt i problemstillinger og eksempler, som er kendte og relevante for alle del-tagere.
 • Kurset bliver i sig selv et led i en udviklingsproces – medarbejdergruppen opbygger et fælles sprog og et fælles fundament for den videre udvikling.
 • Udbyttet optimeres, fordi flere kan være med til at fastholde, at ny viden og nye kompetencer bliver anvendt i praksis.
 • Man møder kollegerne i en ny sammenhæng og ser andre kompetencer hos hinanden.
 • Kurset kan holdes på netop det tidspunkt og det sted, som passer jer bedst, eller vi kommer til jer – eller vi kommer et helt andet sted som I eller vi finder til aktiviteten.
 • Implementeringen af ny viden og nye kompetencer er begyndt, når kurset slutter ...
Og så er der ofte penge at spare - kik med her