Følg os på Facebook
Kursusoversigt og tilmelding

Arbejdsmiljønyt - nyt om arbejdsmiljø 

Her kan du danne dig et overblik over nogle af de aktuelle nyheder om arbejdsmiljø fra danske medier.


Politikere: Vi skal bremse dårlige chefer

Den del af arbejdsmiljøloven, der bestemmer, at Arbejdstilsynet skal holde sig uden for sager, der hører ind under ledelsesretten, blev sidst revideret i 1995. Der er imidlertid sket meget inden for psykisk arbejdsmiljø siden, så man bør gentænke den lov, mener Lennart Damsbo-Andersen (S).
"Det lyder helt tosset, at der er situationer, hvor Arbejdstilsynet er klar over, at noget er helt galt, men ikke må gribe ind. Det virker som et eksempel på en lov, der ikke er fulgt med tiden," siger han. Kilde Avisen.dk 


Arbejdstilsynet: Barske chefer har frit spil

De senere år er der kommet øget fokus på psykiske arbejdsskader, og sidste år blev det psykiske og fysiske arbejdsmiljø formelt ligestillet.

Alligevel er Arbejdstilsynets beføjelser på området bestemt af en lov, der ikke har været til revision siden 1995. Den siger, at alt, der hører under ledelsesretten, må Arbejdstilsynet ikke blande sig i. kilde Avisen.dk 

 

Eksperter: Vurdering af psykisk arbejdsmiljø er for ringe

De obligatoriske arbejdspladsvurderinger - APV´er - er ikke meget bevendt, når det gælder indsatsen mod belastninger i det psykiske arbejdsmiljø, mener flere eksperter i arbejdsmiljø. De advarer i Politiken mod selvbestaltede miljøkonsulenter, der bliver hyret til at hjælpe offentlige og private virksomheder med APV´erne - uden at have den nødvendige ekspertise. Ifølge en af eksperterne, professor Tage Søndergaard Kristensen, er arbejdsgiverne i kløerne på nogle store konsulentfirmaer der benytter nogle meget ringe koncepter. Kilde DR.dk

 

Arbejdstilsynet afslører dårligt arbejdsmiljø som aldrig før
I 2011 besøgte Arbejdstilsynet 40.355 virksomheder og fandt lovovertrædelser, der mundede ud i 16.009 forbud, påbud og andre afgørelser, hvilket svarer til 40 afgørelser for hver 100 besøg. I 2012 var det tilsvarende tal 63, og det steg sidste år yderligere til 74. Kilde DR.dk

 

Fyringsrunde: Testede ansatte med stopur

På Københavns Postcenter, der i perioden 2009-2012 gennemførte adskillige fyringsrunder, blev afskedigelserne håndteret på en måde, der gjorde situationen værre, end den behøvede at være. Sådan lyder kritikken fra en lang række ansatte, tillidsrepræsentanter og mellemledere, der nu står frem. Det skriver Avisen.dk. De ansatte fortæller blandt andet, hvordan de blev udsat for ydmygende evalueringssamtaler og test for at afgøre, hvem der skulle have en fyreseddel. Kilde DR.dk


Postmand Per får stress og dårlig ryg
Seks ud af ti postfolk har smerter i arme og håndled, sygefraværet er næsten dobbelt så højt som gennemsnitsdanskerens og så har massefyringer ramt så hårdt, at næsten en sjettedel af den samlede styrke er skåret væk. Kilde Avisen.dk 

"Chefen holdt øje med, hvor tit vi gik på wc"

De ansatte på Københavns Postcenter måtte i flere år leve med fyringstrusler, overvågning, stress og konstant kritik, fortæller en række nuværende og tidligere ansatte. De undrer sig over, hvordan det kunne ske. Flere har psykiske mén af ledelsesstilen, der herskede frem til april 2013. Kilde Avisen.dk


Veteraner med psykiske skader får erstatning
Partierne bag forsvarsforliget har indgået en aftale, der afsætter 450-500 millioner kroner frem mod 2017 til erstatning til de soldater, der har fået PTSD som en konsekvens af at have været udsendt, men som tidligere har fået deres ønske om erstatning afvist. Kilde Avisen.dk
 

Noma skriver nyt kokkebrev: Trusler var en fejl

Kokkene - der er ulønnede - får et brev, der truer med bål og brand, hvis de blogger eller offentliggør noget om deres tid på restauranten, og såfremt de gør det, kommer de ifølge brevet på en sort liste, der deles med andre restauranter. Men nu vil Noma ændre praksis: Kilde Avisen.dk

 

Brev afslører: Noma bryder 11 timers reglen

Restaurant Noma overholder tilsyneladende ikke 11 timers reglen for de ulønnede kokke. I det brev, som Noma sender til de kommende frivillige kokke, står der om arbejdstider og vagtplaner: Dit vagtforløb begynder en tirsdag og slutter en lørdag uden undtagelser. Fuldtidsmedarbejdere arbejder i øjeblikket fem dage om ugen, det gælder også ulønnede kokke.Der er to slags vagter: Du begynder enten kl. 06.00 til tidligt på aftenen eller møder kl. 09:00 til midnat. Læs brevet her Kilde DR.dk

 

Arbejdsmiljøet i staten stinker

Arbejdsmiljøet halter gevaldigt i Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen, viser fortrolige trivselsundersøgelser. De lever af at håndtere borgernes arbejdsmiljø og arbejdsskader, men når flaskehalsen peger på dem selv, er problemerne i det psykiske arbejdsmiljø til at tage og føle på.Stress, overarbejde og en dyb mistillid er nemlig en del af hverdagen for mange af medarbejderne i Beskæftigelsesministeriet, skriver Politiken, der har fået fat i fortrolige trivselsundersøgelser. Kilde Avisen.dk


Soldaterformand: Godt at flere beder om hjælp

Krigsveteraner med posttraumatisk stress-syndrom (PTSD) strømmer i behandling hos landets hospitaler. Og det er en god ting, mener Flemming Vinther, formand for Hærens Konstabel- og Korporalforening. Kilde Avisen.dk

 

Whistleblower: Jeg stødte aldrig på de gule

Hans Bøgesvang Riis, der i en kronik har rettet sønderlemmende kritik af forholdene i Arbejdsskadestyrelsen: "Jeg har sagsbehandlet flere hundrede sager, men erindrer ikke at være stødt på de gule fagforeninger"

 

Arbejdsskadestyrelsen anklages for sjusk

Hver sagsbehandler i Arbejdsskadestyrelsen skal behandle 721 sager om året. Jurist, der har opsagt sin stilling, kritiserer arbejdsskadestyrelsen. Kilde Avisen.dk 

 

237.000 har ret til at smadre sig selv på job    

237.000 danskere får aldrig besøg af Arbejdstilsynet, fordi der ikke føres tilsyn med virksomheder uden ansatte. Men det er dyrt for samfundet at lade selvstændige smadre sig selv, advarer ekspert. Kilde Avisen.dk 

 
11 sygehuse får sur smiley: se dem her       

Arbejdstilsynet har i flere end 200 tilfælde kritiseret arbejdsmiljøet på en række danske hospitaler. Kilde Avisen.dk

Sexchikane og trusler hos stort firma    

I ni tilfælde har ansatte været udsat for fysisk vold, der har været syv tilfælde af sexchikane, 16 tilfælde af mobning og seks tilfælde af trusler om vold, fremgår det af arbejdspladsvurderingen, som Politiken er i besiddelse af. I de fleste tilfælde står ledelsen bag overtrædelserne, skriver avisen. Kilde Avisen.dk 

 

11 sygehuse får sur smiley: Personalet er alt for presset    

 

Her er blækspruttens fem farlige stressfælder  

Tonsvis af arbejdsopgaver? Pas på, du ikke får stress! Her er fem klassiske stressfælder. Mere end seks ud af ti danskere blevet oplært til at varetage ekstra funktioner på deres nuværende arbejde. Det viser en ny undersøgelse fra Aalborg Universitet.


Sårede soldater får ny chance for erstatning    

Ny ordning tvinger Arbejdsskadestyrelsen til at genåbne gamle sager. Styrelsen skønner, at det drejer sig om mindst 100 sager. Ifølge en advokat er det en underdrivelse. 9,7% af veteranerne på ISAF hold 7, der blev udsendt til Afghanistan i 2009, oplever symptomer på post-traumatisk stress (tidligere kaldet granatchok, red.) 2,5 år efter hjemkomst fra international mission Kilde Avisen.dk
 

Teaterchef: Rå tone skyld i mobning     

Sidste år tilkendegav hver femte af de ansatte (20 pct.) på Det Kongelige teater, at de havde været udsat for mobning eller sexchikane inden for det seneste år. Det tal er nu faldet til 11 procent bl.a. takket være en officiel mobbepolitik og brug af konsulenter, coaches og psykologer. Det viser sig, at vores problemer nu ligner andre arbejdspladsers. Det er hverken mindre eller mindre, og det er vi i første i omgang glade for, siger Erik Jacobsen til Newspaq. Kilde Avisen.dk

 

Arbejdsskader opstår sjældent på jobbet  

I hele 75 procent af tilfældene opstår erhvervssygdomme ikke på arbejdspladsen, men i hjemmet. Det viser tal fra Arbejdsskadestyrelsen

Hele tre ud af fire anmeldte erhvervssygdomme (arbejdsskader) stammer fra hjemmet, det vurderer Arbejdsskadestyrelsen, skriver Agenda.

Fra 2011 til 2012 er antallet af anmeldte erhvervssygdomme steget. Men selvom debatten om hårdt arbejdsmiljø, der gør de ansatte syge, fylder meget i debatten, opstår sygdommen oftest i privatlivet. Kilde Avisen.dk

 

Minister Mette Frederiksen: Besøg af syge brandfolk påvirker mig   

 

Det er ikke hver dag, at en minister sætter sig i spidsen for en "stor bevægelse", der specifikt retter sig mod arbejdsmiløjet hos en særlig faggruppe. Det er lige hvad beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) med hendes egne ord gjorde i går. "Vi har brandfolk, der får kræft. Det er så alvorligt, at vi er nødt til at handle fremadrettet. Jeg skærper nu indsatsen på en lamg række områder. Nu rykker det," siger Mette Frederiksen. Kilde Avisen.dk


Kræftrisiko: Arbejdstilsynet skal besøge alle landets brandstationer i år     
Når det gælder brandfolks og den mulige kræftrisiko ved arbejdet, så har Arbejdstilsynet vejledt og informeret tilstrækkeligt omfamg i takt med nye undersøgelser om mulig kræftrisiko på området. Det konkluderer Arbejdstilsynet i hvert fald selv i en ny redegørelse, som er udarbejdet i samarbejde med Arbejdsskadestyrelsen. Men samtidig iværksætter myndighederne nu en række nye initiativer, der sætter yderligere fokus på brandfolks arbejdsmiljø - blandt andet skal Arbejdstilsynet inden udgangen af 2013 gennemføre tilsyn med alle brandstationer, ligesom der på forsøgsbasis i en periode på et halvt år skal føres tilsyn ved store brande. Kilde Beredskabsinfo.dk


Minister har fået nok: Ny plan mod brandkræft   
Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) er ikke tilfreds med arbejdstilsynets indsats over for brandmænd "vi har brandfolk, der får kræft. Det er så alvorligt, at vi er nødt til at handle fremadrettet, " siger ministeren. Tilsynet med de danske brandmænds sikkerheds har ikke ævret godt nok. Det erkender beksæftigelsesminster Mette Frederiksen (S), der nu lanverer en række konkrete tiltag, der skal minimere brandfolkes risiko for at få kræft. Kilde Avisen.dk 

 

Depressiv? Glem alt om erstatning 
HK anklager Arbejdsskadestyelsen og Ankestyrelsen for at afvise mennesker med depression på grund af job-mobning. HK har netop vundet tre sager. Fagforeningen HK stævnede Ankestyrelsen på vegne af de tre depressionsramte.  I en retssag så Retslægerådet på deres sager, og gav dem medhold.  I den sidste ende har også Arbejdsskadestyrelsen givet efter og sendt de tre til lægevurdering, og de får nu erstatning for deres arbejdsskade. Kilde Avisen.dk 

Arbejder kørte chef ihjel - får nu erstatning
En ung arbejder har psykiske mén efter at han på motorvejsbyggeri kom til at bakke hen over en arbejdsleder, der døde. Nu kan han se frem til erstatning for de psykiske følger, ulykken har haft for ham. Retten i Sønderborg har givet hans arbejdsgiver ansvaret, skriver 3F. Ulykken skete september forrige år på et motorvejsbyggeri mellem Kliplev og Sønderborg. Kilde Avisen.dk 

 

Offer for grov kollega-mobning får erstatning   8. april 2013

HK-medlem får nu erstatning, efter hun i to år blev udsat for grov mobning på sin arbejdsplads.En sjællandsk kvinde har fået tilkendt arbejdsskadeerstatning, fordi en depression, hun blev ramt af, sandsynligvis var fremkaldt af, at kollegerne udsatte hende for mobning og chikane. Kilde Avisen.dk

 

Vanskeligere at fyre medarbejdere med kronisk lidelse

 

En arbejdsgiver må under ingen omstændigheder fyre en medarbejder på grund af for mange sygedage som skyldes en kronisk lidelse, hvis der ikke er foretaget rimelige tilpasninger. Det kan f.eks. være tilbud om nedsat arbejdstid, så vedkommende får en chance for at kunne blive i jobbet. Det har EU-domstolen afgjort. Kilde Videncenter for Arbejdsmiljø

 

Ændring af arbejdsmiljøloven sidestiller psykisk og fysisk arbejdsmiljø

 

Den 4. april 2013 vedtog Folketinget en ændring af arbejdsmiljøloven (lov nr. 356 af 9. april 2013), der skal tydeliggøre, at det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø er ligestillet. Ændringen træder i kraft i dag. Lovændringen indebærer en ny § 1a, der tydeliggør, at loven omfatter både psykisk og fysisk arbejdsmiljø. Tidligere fremgik dette ikke direkte af loven, men kun af bemærkningerne til loven. Kilde Arbejdstilsynet

 

Marts 2013 

Ledelse tager ansvaret for dødelig arbejdsulykke

Ledelsen tager ansvaret for den arbejdsulykke, der tirsdag morgen kostede en 49-årig livet i Nakskov.Det er ledelsens ansvar, at sikkerheden i Nordic Air Filtration ikke har været i top, og at en 49-årig medarbejder derfor døde i en tragisk arbejdsulykke tirsdag morgen. Sådan lyder det fra administrerende direktør André R. Grundahl, der i en pressemeddelelse lægger ansvaret for ulykken over på ledelsens skuldre. Kilde DR

 

Arbejdsskadestyrelse tog fejl i 10 år: Undskyld, Martin Glaws

 

Arbejdsskadestyrelsen beklager, at krigsveteran har ventet i 10 år for at få anerkendt en arbejdsskade.I januar 2003 meldte et psykiatrihospital Martin Glaws krigstraumer som en arbejdsskade. Først i marts 2013 fik han tildelt den erstatning som han har haft ret til i 10 år.

Ifølge hans advokat var han aldrig kommet ud af syltekrukken, hvis ikke han havde stævnet staten.Kilde Avisen.dk
 

Usexede styrt: Vi skvatter for millioner

Det koster både mange sygedage og millioner i erstatning, når vi skvatter og falder på jobbet. Alligevel er det en nærmest overset arbejdsulykke

Danskerne skvatter, snubler og skrider rundt på jobbet, og det koster hvert år millioner i erstatninger og sygefravær.Kilde Avisen.dk
 

Flertal klar til at gå uden om Mette Frederiksen

V, DF, EL, LA og K har tilsammen 98 mandater i Folketinget. Et flertal, som de fem partier har tænkt sig at bruge, hvis ikke beskæftigelsesministeren ændrer en omdiskuteret regel, der gør det svært for psykisk sårede soldater at få erstatning. Kilde Avisen.dk

 

Til soldat: Pjat, krig har ikke gjort dig syg

Først da han stævnede staten, fik tidligere soldat anerkendt krigstraumer fra Balkan som arbejdsskade. Kilde Avisen.dk

 

Arbejdsskadet løj om helbred - erstatning ned

 

En mand mister halvdelen af sin arbejdskadeerstatning, efter at forsikringsselskabet har afsløret, at han løj sin mere syg. Kilde Avisen.dk

 

Stress på jobbet kan give blodprop

Nu dokumenterer ny forskning, at stress på jobbet rent faktisk kan give åreforkalkning og dermed øge risikoen for at få en blodprop, skriver Hjerteforeningen. Hvis du er stresset på dit arbejde, så reagerer kroppen nemlig ved at øge blodtrykket og pulsen, og kroppen danner mere af stresshormonet cortisol. Det betyder bl.a., at indholdet af sukker og fedt i blodet stiger, og det kan få blodårernes vægge til at forkalke og over årene øge risikoen for at få en blodprop i hjertet. Kilde DR

 

Et enkelt tryk på kopimaskinen kan smitte kollegaerne
Det er en dårlig idé, at troppe op på arbejde, når man er syg. Man smitter kollegerne, og nyt studie viser, at det går meget hurtigere, end man før har troet.Når en syg medarbejder tager på arbejde, vil vedkommende allerede inden frokost have efterladt bakterier på halvdelen af de overflader, man ofte rører ved – som dørhåndtag og kaffemaskine. Kilde DR

Februar 2013

 

Flere medarbejdere kommer til skade i firmabilen
Trafikuheld på offentlige gader og veje har medført en betydelig stigning i antallet af anmeldte arbejdsulykker i de senere år. Kilde Videnscenter for arbejdsmiljø

Chefer nedprioriterer bedre arbejdsmiljø
Ledere nedprioterer arbejdsmiljøet til fordel for udvikling, effektivisering og resultatstyring. Fagforening og ekspert er bekymret.Kilde Avisen.dk

20.000 påbud til virksomheder sidste år
Flere tilfælde af dårligt arbejdsmiljø kommer for dagens lys. Selv om Arbejdstilsynet sidste år besøgte færre virksomheder end året før, gav tilsynet markant flere forbud, påbud og andre afgørelser som følge af sjusk med arbejdsmiljøet på de danske arbejdspladser.
 

Råt arbejdsmiljø på Psykiatrisk hospital
Arbejdstilsynet har givet arbejdsmiljøet på stedet den laveste karakter, Rød Smiley. Årsagen er at medarbejderne er udsat for en akut og alvorlig risiko for vold fra patienterne. Det er på retspsykiatrisk afdeling R3, at problemerne er størst - her sker der årligt 10-20 arbejdsulykker, oplyser stedets arbejdsmiljøkoordinator overfor avisen. Kilde P4 Østjylland 

Påbud ved transport af sækkevogn på trappe

Arbejdstilsynet konstaterede ved et tilsynsbesøg, at en ansat transporterede 4 pakker kopipapir ad gangen op ad en trappe til 1. sal med en sækkevogn.
De 4 pakker kopipapir vejede ca. 58 kg, og sækkevognen vejede i sig selv ca. 6-7 kg. Arbejdet foregik med foroverbøjet ryg og hænderne cirka i ¾ arms afstand fra kroppen i starten af hvert træk op ad et trin, at det gav et ryk i den ansattes krop, hver gang sækkevognen bumpede op over et trin, og at det krævede synlig kraftanstrengelse at sætte bevægelsen i gang. Kilde Arbejdsmiljøklagenævnet

Principiel dom: Nu bliver det sværere at fyre stressramte

En 32-årig mandlig advokat, som måtte sygemelde sig fra sit arbejde med stress og depression og lade sig indlægge på en psykiatrisk afdeling. Under opholdet fik advokaten en lægeerklæring på, at han kunne vende tilbage til sit arbejde to måneder senere, dog på nedsat tid i de første uger. Alligevel valgte advokatens arbejdsgiver at fyre ham, og det er i strid med loven, har Østre Landsret netop fastslået i en dom, der af en stribe organisationer på området betegnes som principiel. Kilde: DR-nyheder

Præstø-dom: Forstander straffes for kæntringsulykke

Lundby Efterskole og dens forstander bærer ansvaret for den tragiske kæntringsulykke på Præstø Fjord i februar forrige år. Det afgjorde retten i Nykøbing Falster fredag formiddag. Lundby Efterskole straffes med 25 dagbøder af 10.000 kroner. Forstander Truels Truelsen skal straffes med betinget fængsel i 60 dage. Derudover blev Truels Truelsen frataget sin ret til at undervise elever til søs i tre år. Kilde DR-nyheder


Januar 2013
Krisen giver flere mobbeofre på jobbet
Skræmmende tal viser enorm stigning i sager om mobning hos HK Handel i Østjylland, hvor man har haft fokus på det psykiske arbejdsmiljø.

Anklager vil have forstander i spjældet
Sikkerhedsbristerne på Lundby Efterskole gør, at forstander må straffes med ubetinget fængsel, mener anklager. Kilde Avisen.dk

Glædesekspert: Dårlige chefer skal stemmes ud
Dur ikke. Farvel og tak. Dårlige chefer ødelægger livet for tusindvis af danskere. Derfor skal de ud nu. Det siger Alexander Kjerulf, stifter af Arbejdsglæde nu og kendt som en af verdens førende eksperter i arbejdsglæde. Kilde Avisen.dk

Krisen giver flere mobbeofre på jobbet
Der er kagedag om onsdagen, men når du bager, er der ingen, der spiser noget. Torsdag er der et møde, som, du har fået at vide, starter klokken 10.30, mens alle andre vidste, at det startede klokken 10.00. Kilde Avisen.dk

 

Dom: Falsk pædofili-anklage er arbejdsulykke
En ny principafgørelse fra Ankestyrelsen slår nu fast, at en uretmæssig anklage om pædofili kan være så voldsom en psykisk belastning, at det skal behandles som en arbejdsulykke på linje med trusler og chikane. Pædagogernes formand Henning Pedersen, BUPL, kalder afgørelsen et "vigtigt signal”. Kilde Avisen.dk

Kræftens Bekæmpelse vil lukke dårlig kræftbehandling

Har du kræft i prostata, får du den bedste behandling på Herlev Hospital, mens lungekræftpatienter skal satse på sygehusene i Aarhus eller Vejle, skriver bt.dk. Omkring 250.000 danskere lever i dag med en kræftdiagnose, og kræft er den hyppigste dødsårsag blandt mennesker under 65 år. Derfor er en hurtig diagnose samt hurtig og professionel behandling altafgørende. Kilde Berlingske.dk


2012

December 2012

Mænd med natarbejde har tredobbelt risiko for prostatakræft
Risikoen for at udvikle prostatakræft er tre gange så stor for mænd, der arbejder om natten. Det viser canadisk forskning. Herhjemme er Kræftens Bekæmpelse også på vej med danske undersøgelser om mænds natarbejde og prostatakræft.Herhjemme er Kræftens Bekæmpelse ifølge seniorforsker Johnni Hansen selv på vej med tre undersøgelser om natarbejde og prostatakræft, som kommer i 2013.
 

Dødsulykke fra Grenå Havn 2009 - sagen genoptages

Fagbladet 3F bragte i forsommeren 2012 en artikelserie, der beskrev, hvordan en ansat var omkommet efter en brand i en silo på Grenå Havn, og at sagen var blevet henlagt uden, at arbejdsgiveren var blevet stillet til ansvar strafferetligt. Kilde 3F

 

Sexchikane og hårde ord: Sådan er kokkes arbejdsmiljø
Et klap i numsen, fysisk afstraffelse, stress og en hård omgangstone er kutyme i nogle af landets restaurantkøkkener.

- Der er en hård tone, sexchikane og der bliver råbt meget i køkkenerne, siger Hilde Breum, den ene af de tre RUC-studerende bag specialerapporten.

 

Arbejdsmarkedet er destruktivt
Mobning er et stort problem på det danske jobmarked, fastslår ny kæmperapport. Forsker slår alarm

 

Arbejdstilsynet genoptager endnu en henlagt dødsulykke
Arbejdstilsynet har genvurderet 313 alvorlige ulykkesager. I tre af de henlagte sager vil tilsynet nu have rejst straffesager over for arbejdsgiveren - blandt andet i en dødsulykke. Arbejdstilsynets arbejdsgange bliver også strammet yderligere


Støj forstyrre mange i arbejdstiden
Mange er forstyrret af støj i mindst en fjerdedel af deres arbejdstid, viser ny undersøgelse.

Sikkerheden sejler hos nordjysk minkgigang
Arbejdstilsynet har givet syv strakspåbud for alvorlige brud på arbejdsmiljøloven til Danmarks største pelseri af mink, Danpels.

Københavns Kommune sigtes for uagtsomt manddrab

Københavns Kommune og en medarbejder er blevet sigtet for uagtsomt manddrab og overtrædelse af færdselsloven efter en ulykke på Strøget den 29. august.

November 2012
Lovforslag: Alle skal bøde for arbejdsulykker
Regeringen foreslår en ny afgift på arbejdsskader, som skal betales af alle virksomheder. Også dem, der ikke oplever arbejdsskader.
 

Mere erstatning venter ofre for kviksølv
Der er nu ekstra erstatning på vej til de kviksølvofre fra det daværende Grindstedværk, der har fået erstatning fra Arbejdsskadestyrelsen for arbejdsskader forårsaget af kviksølv.

 

Overhørte brag: Jyde mast ihjel under port

En 47-årig mand blev fredag morgen dræbt på stedet, da han fik en port ned over sig på sin arbejdsplads LG Montage i Nørresundby.

Pædagogmedhjælper har for nylig fået tilkendt en erstatning på over syv millioner kroner efter en arbejdsskade
Skaden skete i juli 2007, da pædagogmedhjælperen skulle udføre en praktisk opgave i den institution, hvor han arbejdede. Ved skaden fik han en forstrækning i ryggen, der siden medførte en diskusprolaps, så han måtte opereres. Han har fået tildelt førtidspension, og for nylig har Arbejdsskadestyrelsen anerkendt en méngrad på 20 procent og et tab af arbejdsevne på 75 procent.

Kæfttsyge Brandmænd: Børnene søger erstatning
36-årige Jan Østergaard vil gå efter en erstatning for farens død. Ikke fordi han har brug for pengene, men fordi det kan hjælpe andre brandmænd med at få anerkendt deres cancer som en arbejdsbetinget lidelse 

Brandmænd laver dødslliste
Alene i København har brandmændene skrevet en dødsliste med over 75 navne på kolleger, der er døde af kræft i perioden 1990 til i dag. Desuden er mindst 15 syge af kræft eller går til kontrol.

Mette Frederiksen skammer sig over svigt af veteraner

For mindre end en måned siden demonstrerede krigsveteraner for at få afskaffet en regel, der forhindrer dem i at få erstatning for de psykiske skader, de har fået i krig. Torsdag lovede beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) at hastebehandle deres sag.

 

Testikelkræft? Er ikke på listen, desværre
I perioden 2007-2011 har kun en enkelt brandmand fået arbejdsskade-erstatning for sin kræftsygdom. De fleste brandmænd ved ikke, at de har en forhøjet risiko for at få kræft på jobbet og derfor er berettigede til erstatning

Dødsdømt! 31 årlig brandmand med tre knuder
Michael Friis er et levende mirakel. Lægerne fandt en ondartet knude i hans mave og to i lungerne. Kræften var også gået i knoglemarven. Den dengang 31-årige brandmand følte sig dødsdømt, men i dag er han rask og overvejer at gå efter en erstatning.
 

Brandmænd med kræft kræver erstatning
Arbejdsskadestyrelsen kan se frem til at få en række sager om kræftramte brandmænd. Fagforeninger opfordrer nu deres medlemmer til at gå efter erstatning for deres kræftsygdomme.


Oktober 2012
Det kgl. Teater skal betale kæmpebøde
Det Kongelige Teater forbrød sig mod reglerne og skal betale en bøde på 80.000 kroner efter en arbejdsulykke på teatret i starten af september.


Stort byggefirma skjulte arbejdsulykker
Pihl & Søn kendte til alvorligt uheld på jobbet, men intet blev anmeldt. Det sker ofte, mener Arbejdstilsynet.  - Ingen ambulance. Sådan lød byggelederens ordre, da polske Andrzej Strugala i februar fik en slem forvridning i knæet efter et fald på flere meter på byggepladsen Navitas på havnen i Aarhus.


Underarm revet af i arbejdsulykke
En arbejdsulykke tirsdag koster formentlig en 68-årig mand den højre underarm, da den kom i klemme i en papirvalse på virksomheden Papiruld Danmark, skriver Hillerød Posten

En golfbane i USA har fået en bøde på knap 12.000 dollars for at lade lynet slå ned.
Det er det amerikanske arbejdstilsyn, de har givet golfbanen bøden. Begrundelsen er, at den ikke havde gjort tilsstrækkeligt for at afbøde risikoen ved lynnedslag. Og en dag i juni gik det helt galt. Der kom et kraftigt tordenvejr, og 15 ansatte søgte ly i et træskur på golfbanen. Men lynet slog ned, en del kom lettere til skade, og to fik 2 gradsforbrændinger. Arbejdstilsynet har nikket til at golfbanen har købt et internetprogram, der kan registrere 50 km væk, så ledelsen kan nå at advare medarbejderne og få dem i sikkerhed i hovedbygningen.

Anerkendt som arbejdsskade: Kvinde vrikkede om i DHL-stafet
Sagen blev anlagt af en kvinde, der deltog i DHL-stafetten via sin arbejdsgiver. Under løbet kom hun galt afsted og vrikkede om på sin ankel.

Ankestyrelsen ville ikke anerkende skaden som en arbejdsskade. Så derfor lagde kvinden sag an ved retten i Sønderborg.

Traumatiserede soldater snydes for erstatning
Veteranerne demonstrede mod en dansk regel, der betyder, at hvis ikke de hjemvendte soldater har været ved lægen med post-traumatisk stress indenfor seks måneder, forældes sagen, og de får afslag på en arbejdsskadeerstatning. Det til trods, at forskning viser, at netop sympthomerne for post-traumatisk stress ofte kommer til overfladen langt senere


Lars hører stadigvæk pistolskud hver nat:
Mareridtene forfølger ham, og han har siddet med kniven mod pulsåren flere gange. Lars Esbensen venter stadig på erstatning for den post traumatiske stress (PTSD), han har pådraget sig i krig for Danmark.
 
Alvorlige påbud til LM Windpower
Så er den gal igen på LM Wind Power ved Kolding, der har fået påbud fra Arbejdstilsynet i den alvorlige ende. Fabrikken, der producerer vindmøllevinger, var sidst i søgelyset for dårligt arbejdsmiljø i 2011, hvor en række tidligere ansatte klagede over mulig forgiftning.


Minister: arbejdstilsyn må ikke skjule ulykker for offentligheden
Ændringen betyder blandt andet, at der nu kommer åbenhed om de 300 sager, Arbejdstilsynet har taget op til genovervejelse, efter Fagbladet 3F afslørede alvorlig fejl hos tilsynet.

De nye regler om aktindsigt (Arbejdstilsynet)
Retningslinjer for håndtering af aktindsigtsanmodninger i tilsynssager, når der samtidig er påbegyndt en strafferetlig vurdering
Tillæg til At-intern instruks nr. 1/2010 om aktindsigt


Chefer tvinger jobansøgninger til ond duel

Kandidater skal sidde ansigt til ansigt og forklare, hvorfor konkurrenten i hvert fald ikke skal have jobbet. "På den måde kan du knække en jobansøger fuldstændig," advarer fagforening.

Grinende medarbejdere er mindre syge
Skæg og ballade på jobbet mindsker sygefraværet og skaber mere tilfredse medarbejdere. Derfor indfører flere virksomheder glædescoaches

 

Alvorlig sikkerhedsbrist på Det Kongelige Teater

Det var et resultat af adskillige sikkerhedsbrist, da en 500 kilo tung kulissevæg faldt ned over skuespiller Søren Sætter-Lassen under prøven til forestillingen "Lulu" på Det Kongelige Teater. Avisen "Information" har fået aktindsigt i Arbejdstilsynets rapport om ulykken, hvor Søren Sætter-Lassen brækkede underbenet og fik fire knoglebrud på ryggen. Og rapporten vidner om flere alvorlige fejl på Det Kongelige Teater


September 2012
LO kræver handling efter dødsbrand 

300 sager er blevet genåbnet i Arbejdstilsynet efter en silobrand i Grenaa, hvor én brændte ihjel. LO kræver nu, at det bliver undersøgt, om sagerne blev droppet, fordi virksomheden fik et mindre ansvar i forhold til ulykker ved en lovændring i 2006, skriver Fagbladet 3F.
 

Chefer udnytter medarbejdere i smug 

Hvis din chef er slem tilat tørre sine egne arbejdsopgaver eller ansvar på dig og dine kollegaer, så er det en adfærd, der finder sted på mange chefgange. Det tyder ny tysk forskning i hvert fald på, skriver Magasinet Arbejdsmiljø.
 

Teater lægger interne mobbe-notater frem
Den tilbagevendte fokus i medierne på mobning og dårlig trivsel på Det Kongelige Teater får nu nationalscenen til at lægge de relevante dokumenter frem.
Som ansvarlig ledelse kan man selvfølgelig ikke leve med mobning på arbejdspladsen, og det er indiskutabelt mit og den øvrige ledelses ansvar, at der bliver gjort noget ved den kultur, der afføder mobning, udtaler teaterchef Erik Jacobsen i en pressemeddelelse.
 

Arbejdstilsyn: Det Kongelige Teater bryder loven
Det Kongelige Teater har brudt arbejdsmiljøloven, og nationalscenens ledelse risikerer derfor en politisag og bødepålæg. Konklusion kommer efter, at tilsynet har undersøgt ulykken i Skuespilhuset sidste fredag, hvor en 500 kilo tung kulissevæg faldt ned over skuespilleren Søren Sætter Lassen, der brækkede skinnebenet samt pådrog sig fire knoglebrud i ryggen.

 

Vred politiker i slagsmål om mobbekontrol
Kommunaldirektørerne er imod skærpet kontrol af psykisk arbejdsmiljø. Det får nu en rasende og undrende S-politiker til at spørge, hvad de har at skjule. I kommunerne hejser man nemlig det skeptiske flag som svar på beskæftigelsesminister Mette Frederiksens (S) forslag om, at det psykiske arbejdsmiljø skal kontrolleres på lige fod med det fysiske.

 

Mobning plager Den Kongelige Opera
Mere end en tredjedel af Den Kongelige Operas medarbejdere har oplevet mobning. Sangere og musikere føler sig blandt andet hånet, truet, bagtalt og i enkelte tilfælde udsat for seksuel chikane. Det fremgår af en mobbe-undersøgelse fra april i år, som Kulturen på News har fået aktindsigt i

Kendt tv-værts bedste tips mod stress

Gør som Joachim B. Olsen - snup en morfar. Den tidligere DR-journalist Kurt Strand deler ud af sine erfaringer - og giver gode råd til, hvordan man får styr på arbejdsdagen og forebygger stress


Motion i arbejdstiden betaler sig
Påstanden er videnskabeligt bevist på Syddansk Universitet, og bakkes op af UCN Nordjylland, der har haft fokus på motion og sundhed internt på arbejdspladsen i de seneste to år


Håndværkere får flere skader på jobbet
På bare to år er 27 procent flere bygningsarbejdere blevet så slidt af arbejdet, at de melder sygdommen til Arbejdsskadestyrelsen. Det viser en opgørelse, styrelsen har lavet for Fagbladet 3F.

Arbejdsskader er guld værd for forsikringen
Tal fra Finanstilsynet viser, at selskaberne fik 3,6 mia. kr. i kassen fra arbejdsskadeforsikringer. Men der blev blot udbetalt 1,6 mia. kroner i erstatninger. Det skriver Fagbladet 3F
 

Brandmænd: Når sikkerheden på jobbet svigter
Brandmænd i København tvinges til at sætte livet på spil, når de er på øvelser tilrettelagt af deres chefer. Tre ud af 39 brandmænd er blevet ofre for livsfarlige varmekollaps alene i første halvdel af 2012 Tal fra Finanstilsynet viser, at selskaberne fik 3,6 mia. kr. i kassen fra arbejdsskadeforsikringer. Men der blev blot udbetalt 1,6 mia. kroner i erstatninger. Det skriver Fagbladet 3F

Brandmænd: Vi pisser i bukserne på øvelserne
Rygterne havde svirret blandt de erfarne brandmænd: Øvelserne var "sindssyge". Denne sommer har en dansk brandmand været tæt på at dø. Læs en rekonstruktion af ulykken her
 

Det Kgl Teater aflyser efter arbejdsulykke
Under en gennemspilning af forestillingen ’Lulu’ væltede en scene-væg ned over den 57-årige skuespiller. Ud over benbruddet har en scanning af Sætter-Lassen afsløret frakturer på tre ryghvirvler. Alvoren af disse skader er lægerne endnu ikke færdige med at vurdere.
 

Især yngre læger trues og udsættes for vold
Hver tredje yngre læge i Danmark har været udsat for vold eller trusler i deres arbejde. Det viser en ny undersøgelse, der offentliggøres fredag, skriver Politiken Tallet er langt over landsgennemsnittet for faggrupper generelt, vurderer professor Jens Peter Bonde, som har stået for undersøgelse.

Jyder dør oftere på jobbet
Jyder og fynboer rammes af flere dødsulykker på jobbet. Brancheforskelle mellem landsdelene er en del af forklaringen.


Vil du - også - have din kollega fyret?
Der er knive i ærmerne på de danske arbejdsplader. 40 procent af de arbejdende danskere mener, at de har kolleger, der burde fyres. Faktisk synes tyve procent at der er flere, der skal ud, mens yderligere tyve procent kun har udset sig én, der bør have sparket. 

Drastisk fald i sanktioner fra Arbejdstilsynet
Arbejdstilsynet hejser sjældnere det røde flag, når der er tilsyn på danske arbejdspladser. I 2008 oprettede tilsynet 40.515 sager efter besøg på virksomheder. Fire år senere, i 2011, hvor de seneste tal stammer fra, er tallet nede på 22.975. Antallet af sager i tilsynet er faldet med 43 procent fra 2008 til 2011.
 

August 201
Balletdansere bliver mobbet
26 ud af 84 dansere har problemer med mobning på Det Kongelige Teater. Det viser en intern undersøgelse, som Kulturen på TV2 News har fået aktindsigt i.

Dermed har knap hver tredje danser følt sig udsat for mobning det seneste år. Det er markant flere end på det resten af arbejdsmarkedet.
 

Udslæt og stress plager stuepiger og tjenere
Ansatte i restaurationsbranchen bliver syge af deres arbejde som aldrig før. På otte år er antallet af medarbejdere, som anmelder en arbejdsbetinget sygdom, næsten fordoblet.

Hver fjerde arbejdsulykke anmeldes ikke
Antallet af skjulte arbejdsulykker,som ikke anmeldes til Arbejdstilsynet er steget 10 procent
på få år.

Dødsfald: kommer i klemme under mejetærsker
En landmand mister livet, da han kommer i klemme mellem en mejetærsker og en kornvogn under høstarbejdet.

Dødsulykke: Fik tonstung betonklods over sig
67-årig mand er blevet dræbt under arbejdet på en planteskole og landbrug i Ansager ved Varde.

Smartphone-arbejde kan hærge rygsøjlen
Avancerede mobiltelefoner og tablet-pc'er kan give dig hovedpine og smerter, hvis du bruger dem i timevis, siger britiske fysioteperauter

Regeringen opruster mod stress og mobning
Fremover skal tilsynet også kunne udstede påbud på stedet ved problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Efterkommes påbuddet ikke, risikerer arbejdsgiveren nu i alle sager en politianmeldelse. Link til TV2 nyhederne


Virksomheder skjuler arbejdsulykker
Problemet er så stort, at op mod hver anden ulykke på arbejdet aldrig bliver anmeldt, selvom loven kræver det. Og det er ikke kun småtterier, der bliver holdt skjult: Af de arbejdsulykker, der medfører amputation eller en brækket knogle, bliver hver fjerde ulykke holdt skjult for Arbejdstilsynet. Det afslører en omfattende rapport, forskere på Odense Universitetshospital og Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning har lavet for LO


44 årige elektriker død efter arbejdsulykke
En håndværker fik næsten kogende vand over sig på kagefabrikken Dan Cake i Give. Tilstanden er meget kritisk.

Det psykiske arbejdsmiljø er blevet en giftig cocktail
Antallet af ledere, som mener, at det psykiske arbejdsmiljø halter mere end for seks år siden, er fordoblet. Det viser en ny undersøgelse fra Lederne.

Dårligt arbejdsmiljø præger mange plejehjem
Rådgivningssteder for plejehjemspersonale melder om stadigt flere henvendelser fra nedbrudte sosu-assistenter og sygeplejersker, der er ramt af stress eller har et konfliktfyldt arbejde.


Juli 2012
Læger er ikke gode nok til at anmelde erhvervssygdomme, viser ny rapport.
Og de manglende anmeldelser rammer medarbejdere hårdt, for en manglende anmeldelse kan gå ud over en erstatning.


Løftetjek på smartphones
Arbejdstilsynets interaktive værktøj - Løftetjek - findes nu både på Android smartphones og på iPhones.

Juni 2012
Nu bliver det dyrere, at bryde arbejdsmiljøloven
Det er nu muligt at give virksomheder, der er skyld i en grov overtrædelse af arbejdsmiljøloven, som kan ende med dødelig udgang, op til 180.000 kroner i bøde

Dårligt arbejdsmiljø huserer i årevis

Over 400 virksomheder har ikke udbedret dårligt arbejdsmiljø et år efter, at Arbejdstilsynet har været forbi.
 

Dårligt arbejdsmiljø fælder omstridt direktør
Borgmester Ninna Thomsen (Københavns kommune) har fritaget den administrerende direktør i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i København, Lene Sillasen, for tjeneste. Det sker på baggrund af en afdækning af arbejdsmiljøet i centralforvaltningen, som borgmesteren satte i gang efter en henvendelse fra fire fagforbund.

To år med dårlig søvn
Mobning går hårdt ud over søvnen, viser dansk undersøgelse. Folk, der har oplevet at blive mobbet, har stadig problemer med at sove to år efter.
 

Arbejdstilsynet genåbner 300 alvorlige sager
Efter alvorlig fejl og genoptagelse af sag om dødsbrand i silo, genvurderer Arbejdstilsynet 300 andre sager i den alvorligste ende af skalaen for at tjekke om tilsynet har begået flere fejl.


Seks års natarbejde øger brystkræftrisikoen
Nattevagter øger risikoen for brystkræft - hvis det står på i mange år og flere gange om ugen. Enkelte nattevagter skader ikke. Der skal mindst tre nattevagter om ugen i mere end seks år til, før risikoen for brystkræft øges.

Flere og højere bøder i arbejdsskadesager
Arbejdsskadestyrelsen får fra 1. juli ret til selv at give bøder til arbejdsgiverne for blandt andet for sen - eller slet ingen - anmeldelse af arbejdsskader.

Flere sager skal tjekkes efter dødsbrand
Efter alvorlig fejl og genoptagelse af sag om dødsbrand i silo, skal Arbejdstilsynet nu gennemgå en række andre sager for at undersøge om tilsynet har begået flere fejl.

Ny lov skal forbyde frisører at gå i stiletter
En af reglerne i aftalen er, at frisørerne skal bære passende tøj på arbejde, i særdeleshed skridsikre sko. Gulvet i frisørsaloner kan meget nemt blive vådt og glat, så derfor skal skoene være skridsikre. Du kan meget nemt falde, når du går med høje hæle på et glat underlag, siger han.

Store bøder for sløseri med arbejdsskade-anmeldelser
Fremover kan en arbejdsgiver, der sjusker med anmeldelsen, se frem til en politianmeldelse og et bødekrav på 20.000 kr.

Dødsulykken kunne være undgået - Arbejdstilsynet har afgjort, at ingen har ansvaret for dødsulykken
En af landets mest erfarne eksperter i brandårsager, sår nu tvivl om Arbejdstilsynets vurdering af dødsbranden på Grenaa Havn i juli sidste år, skriver Fagbladet 3F. Læs artiklen her fra Fagbladet 3F


46 årige fundet dræbt under græsslåmaskine,
En arbejdsulykkeden 8. juni 2012,  nær Holbæk kostede fredag aften  en mand livet. Han blev fundet af sine pårørende.

Arbejdstilsynet overser dårligt psykisk arbejdsmiljø
Kun 255 virksomheder ud af 4.917 af de besøgte firmaer var ved udgangen af maj 2012 noteret med en gul eller rød smiley på AT's hjemmeside, hvor dårligt psykisk arbejdsmiljø blev nævnt som en årsag.

5.000 arbejdspladser sløser med arbejdsmiljøet.

Hver tiende får alvorlig stress af arbejdet
Næsten hver tiende medarbejder er plaget af stress, viser en omfattende undersøgelse fra FTF. Andelen er lidt mindre end for fem år siden, men det går stadig alt for langsomt med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, mener FTF. Hvert år kan 1.400 dødfald relateres til psykiske belastninger i arbejdet.


Maj 2012
Trafikuheld anerkendt som arbejdsskade
Transport til og fra arbejde er som udgangspunkt ikke arbejdstid. Alligevel får en tømrerlærling nu anerkendt trafikuheld som arbejdsskade.


Tømrer får arbejdsskade efter fodboldtackling
Højesteret har givet en tømrer ret i, at hans arbejde har forværret en gammel sportsskade så meget, at Arbejdsskadestyrelsen skal anerkende den som en erhvervssygdom.
 

Godt psykisk arbejdsmiljø får os til at arbejde længere,
Næten hver fjerde medarbejder over 50 år regner ikke med at kunne fortsætte i sit nuværende job til 65-års fødselsdagen. Jo mere belastende det psykisk arbejdsmiljø er, desto mere sandsynligt er det, at folk kvitter jobbet før pensionsalderen. Det viser en ny omfattende undersøgelse fra FTF.

Det tilsyneladende ufarlige - ulykker med fald til lavere niveau


Husk at skrige når du slår ryggen.
Dokumentationen skal være i orden, hvis du skal have erstatning for en rygskade på jobbet. Læs de gode råd her.


Volapyk i Arbejdstilsynet: Bar, apy og ospar!
Arbejdstilsynets hjemmeside er fyldt med forkortelser. De fleste er ren volapyk.
 

En dom fra Randers giver en murerarbejdsmand en stor erstatning.
Håndværkeren, der i dag ikke kan varetage sit arbejde, har nu fået en erstatning på 377.000 kroner


SKAT og arbejdstilsyn skal besøge villaveje -  
Nu har Skat, Arbejdstilsynet og Politiet får langt bedre muligheder for at gribe ind over for udenlandsk arbejdskraft, der ikke følger reglerne i Danmark.

 

Firmaer glemmer at anmelde arbejdsulykker - klik her og læs mere 
Kun hver anden alvorlige arbejdsulykke bliver ikke anmeldt, viser en stor rapport.


Sygeplejersker melder pas på arbejdsulykker - klik her og læs mere 
Alt for mange arbejdsulykker bliver aldrig anmeldt. Derfor bør læger og sygeplejersker stå for indberetningen, men her er svaret nej tak.


Bygge og anlæg erkender ulykkessvigt - klik her og læs mere 
Det står skidt til med anmeldelserne af arbejdsulykker. Faktisk er det så skidt, at der er brug for en kulturændring. Arbejdsgivere landet over glemmer at anmelde arbejdsulykker. En undersøgelse foretaget for LO viser, at tre ud af fire ulykker aldrig bliver indberettet.


Arbejdsgivere: Lad skadestuer anmelde ulykker - klik her og læs mere

 

Hvad er stress - se kortfilmen her om stress, angst og depresion. Stress er en tilstand som kan føre til sygdom.


April 2012
Arbejdsskade udløser kæmpeerstatning
En 28 årig mand har i dag fået 5..1 millioner i erstatning, efter han for tre år siden fike en jernplade i hovedet.


Carlsberg slog kedelig rekord i påbud
Arbejdstilsynet gav 12 strakspåbud for alvorlige brist i sikkerheden, hvilket ifølge fagbladet er det største antal strakspåbud en virksomhed i Danmark har fået på et år. De blev blandt andet givet på grund af fare for nedstyrtning, eksplosion og personskade.
 

Tre nattevagter i træk er for farligt
 

100.000 danskere lever uden dagslys

 

2011

Otte ud af ti stiger dumper i test
 

2009

 

Hjort: Bøder fordobles først i 2009
Arbejdsgiverne kan se frem til dobbelt så høje bødestraffe for forseelser mod sikkerhedsreglerne, der fører til alvorlige arbejdsulykker - men det bliver først til næste år. Beskæftigelsesministeren varslede allerede midt i januar en fordobling af bødestørrelserne, men lovforslaget kommer først en gang i oktober og vil derfor først træde i kraft 1. januar 2009.
 
Vi spiller skuespil på jobbet
Hver anden dansker spiller skuespil på jobbet for at være mere effektive, undgå konflikter, få en forfremmelse eller simpelthen passe bedre ind. Og det er ikke blot et dansk fænomen, men noget halvdelen af vores europæiske kolleger også praktiserer, skriver Jyllands-Posten.
 
Fedterøve ødelægger arbejdsmiljøet
Fedterøve på arbejdspladsen er et udbredt fænomen. Men spytslikkernes opførsel betyder ikke blot, at de forsøger at sætte sig selv i et godt lys hos chefen. De risikerer også at sætte arbejdsmiljøet på arbejdspladsen over styr. Det siger den norske filosof, Øyvind Kvalnes, ifølge Magasinet Arbejdsmiljø.

Regeringen vil fastholde APV'er

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) vil alligevel ikke afskaffe arbejdspladsvurderingerne (APV) for de små virksomheder. Det var ellers målet for regeringen tilbage i 2001, at virksomheder med under ti ansatte skulle kunne slippe for arbejdspladsvurderingerne.