F√łlg os p√• Facebook

Se kursusbeskrivelse

Arbejdsmilj√łuddannelsen er en lovpligtig uddannelse for arbejdsmilj√łrepr√¶sentanter og arbejdsledere, som er medlem af en arbejdsmilj√łorganisation. Nu tilbyder Apropos Kommunikation ogs√• den netbaserede arbejdsmilj√łuddannelse som giver de samme kompetencer som et almindeligt 3-dages forl√łb.

Den netbaserede uddannelse indledes med en introdag p√• 4 timer. P√• introdagen bliver deltagerne introduceret for den netbaserede uddannelse, herunder de opgaver som deltagerne skal l√łse undervejs samt en introduktion til den digitale l√¶ringsplatform. Efter den 4-timers introdag foreg√•r uddannelsen via en digital l√¶ringsplatform.

Den netbaserede arbejsdmilj√łduddannelse skal gennemf√łres p√• en periode p√• mindst 3 uger og maksimalt 7 uger. Igennem uddannelsen vil deltagerne skulle udf√łre nogle mindre opgave samt en afsluttende opgave. Opgaverne tager udgangspunkt i deltagernes egen hverdag og kobler teori sammen med praksis. Der er p√• den netbaserede arbejdsmilj√łuddannelse afsat 22 timer, hvorfor deltagerne skal forvente at det tidsm√¶ssige forbrug udg√łr 4 timer p√• introdagen og maksimalt 18 timer til den digitale l√¶ringsplatform.
Kurset tager derved udgangspunkt i deltagernes egen virkelighed fra deres arbejdssituationer. I forbindelse med kurset vil deltagerne i samarbejde med underviseren lave en plan for kursusperioden, s√• det sikres at deltagerne gennemf√łre uddannelsen.

Den netbaserede uddannelse er en meget fleksibel m√•de at gennemf√łre arbejdsmilj√łuddannelsen p√•, men kr√¶ver at deltageren selv tilrettel√¶gger og planl√¶gger uddannelsens forl√łb.

Indhold i uddannelsen:
Uddannelsen er tilrettelagt med afs√¶t i deltagernes arbejdsm√¶ssige udfordringer og indblik i hvordan loven kan bruges i hverdagen. Den netbaserede arbejdsmilj√łuddannelse har til form√•l at give deltagerne viden om de opgaver de kommer til at st√• overfor, samt selvf√łlgelig en viden, som s√¶tter dig i stand til l√łse opgaverne og navigere indenfor lovgivningen.

Igennem kurset vil du arbejde selvst√¶ndigt med den digitale l√¶ringsplatform, men det er form√•let at styrke samarbejdet p√• din arbejdsplads, s√• deltagerne b√łr involvere deres arbejdsmilj√łorganisation fx i forbindelse med at l√łse de stillede opgaver.

Igennem den netbaserede arbejdsmilj√łuddanelse arbejdes der bl.a. med:
‚ÄĘ Det formelle lovgrundlag
‚ÄĘ Arbejdsmilj√łorganisationens struktur, opbygning og opgaver
‚ÄĘ Arbejdsmilj√łlovens hovedomr√•der begreber
‚ÄĘ Rettigheder, pligter og ansvar
‚ÄĘ Det forebyggende arbejdsmilj√łarbejde
‚ÄĘ Arbejdsskade, arbejdsbetinget lidelse og t√¶t og n√¶rved ulykker
‚ÄĘ Psykisk arbejdsmilj√ł

Under uddannelsen har deltageren mulighed for l√łbende kontakt med underviseren. Det kr√¶ver ingen s√¶rlig IT-kompetencer at deltage p√• kurset - det er dog et krav at deltageren kan tilg√• internettet og have adgang til en PC/Mac.

Forplejning:
Bemærk at introdagen altid inkluderer let forplejning og såfremt kurset afsluttes kl. 12.30 vil der altid bydes på frokost.

Vi ser frem til at byde jer velkommen
Der er pt. ingen aktuelle kurser i den valgte region.