F√łlg os p√• Facebook

Arbejdspladsvurdering og sygefravær

Med rådgivning fra APROPOS kommunikation kan den lovpligtige Arbejdspladsvurdering (APV) blive et dynamisk, brugbart redskab til at skabe overblik, systematik og forebyggelse i arbejdsmiljøarbejdet og til sikre, at arbejdsmiljøet er i fokus og bliver løbende opdateret.
 
APROPOS kommunikation kan desuden rådgive omkring, hvordan virksomheden i APV’en behandler sygefraværet, hvilket der nu er krav om. Vi rådgiver omkring, hvordan man konstruktivt kan arbejde med sygefravær, og hvordan man kan finde på passende tiltag for at søge at mindske fraværet. Resultatet af et målrettet arbejde med APV kan således være bedre trivsel, forebyggelse af ulykker og skader og færre syge- og fraværsdage.


APROPOS kommunikations rådgivning kan blandt andet indeholde:

• Indledende møder med ledelse og sikkerhedsorganisationen.
• Forslag omkring valg af kortlægningsmetoder og metoder til årsagsanalyse.
• Udarbejdelse af handlingsplan for gennemførelsen af APV.
• Løsning af konkrete arbejdsmiljøopgaver.
• Opfølgning og evaluering af APV indsatsen.
• Færdiggørelse af APV og forslag til, hvordan APV-arbejdet kan sættes i system.
• Eventuelt som det obligatoriske 1½ dags kursus for sikkerhedsorganisationen


Relaterede sider: