F√łlg os p√• Facebook

Fakta om hviletidsbestemmelserne

 
Danmark har ingen generel lov om arbejdstid. Arbejdstiden fastsættes i ansættelseskontrakten, som hviler på en overenskomst eller en lokalaftale.

Der er dog tre lovfaste regler om arbejdstid - som du skal være opmærksom på:
  • 11 timers reglen,
  • Reglen om et ugentlig fridøgn og
  • 48 timers reglen.

11 timers hvileperiode

Arbejdstiden skal tilrettelægges således, at de ansatte får en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer inden for hver periode på 24 timer.

Som udgangspunkt skal arbejdstiden tilrettelægges således, at de ansatte får en sammenhængende hvileperiode på mindst 11 timer inden for hver periode på 24 timer. Det vil sige, at hvis arbejdsdagen fx slutter kl. 22.00, så kan man først møde på arbejde igen næste dag kl. 09.00. Og hvis arbejdsdagen først slutter kl. 24.00, så kan man først møde næste dag kl. 11.00.

Det kan beregnes, om forholdene er lovlige, hvis man tegner en tidslinje og fra et tidspunkt inden for arbejdstiden regner 24 timer tilbage, idet der inden for denne periode skal være 11 timers sammenhængende hvil.
 

Som udgangspunkt skal arbejdstiden tilrettelægges således, at de ansatte får en sammenhængende hvileperiode på mindst 11 timer inden for hver periode på 24 timer. Det vil sige, at hvis arbejdsdagen fx slutter kl. 22.00, så kan man først møde på arbejde igen næste dag kl. 09.00. Og hvis arbejdsdagen først slutter kl. 24.00, så kan man først møde næste dag kl. 11.00.

Dispensation for 11 timers reglen
Hvis man søger dispensation kan hviletiden nedsættes til 8 timer èn gang pr. uge. Dette betyder at der højst kan arbejdes op til 16 timer. Dog maksimalt èn gang pr uge. 

Når der sker afvigelser, skal der snarest muligt ydes tilsvarende kompenserende hvileperiode.

48 timer
Det er arbejdsgiverens ansvar, at sikre at den den ansattes gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, så arbejdstiden ikke overstiger 48 timer.
Som arbejdsgiver skal du være opmærksom på, at overarbejde indgår fuldt ud ved beregningen af arbejdstiden.
Praksis fra EU-domstolen indgår vagtperioder, hvor lønmodtageren fysisk skal være til stede, men ikke udfører arbejde. Denne tid indgår fuldt ud ved beregningen af den ansattes gennemsnitlige ugentlige arbejdstid.

Bemærk desuden at den gennemsnitlige arbejdstid i løbet af en 7-dagesperiode beregnet over en periode på fire måneder ikke må overstige 48 timer inkl. overarbejde.