F√łlg os p√• Facebook

Hvornår skal man lave en APV?

En arbejdspladsvurdering skal gennemføres mindst hvert tredje år ifølge Arbejdsmiljøloven.
Hvis arbejdspladsen gennemgår store forandringer, både med arbejdets tilrettelæggelse (ny teknik, nye funktioner) eller ombygning eller flytning til nye lokaler, skal der laves en ny APV.


Hvad skal en arbejdspladsvurdering indeholde?
Kortlægning og identifikation af belastninger på arbejdspladsen, både de fysiske og de psykiske.

  • Kortlægning af sygefraværet på arbejdspladsen.
  • Vurdering af muligheden for at fjerne belastningerne.
  • En handlingsplan for gennemførelse af forbedringerne og forebyggende foranstaltninger.
  • Opfølgning på handlingsplanen.

Hvem skal lave en APV?

Det er arbejdsgiverens ansvar, at der bliver lavet en APV på arbejdspladsen, men det er medarbejderne, sikkerhedsorganisationen og ledelsen, der sammen skal kortlægge, vurdere, prioritere og gennemføre de nødvendige ændringer.

Et godt arbejdsmiljø kommer kun via samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.

Hvordan kommer man igang? Det kan være svært at få hul på opgaven med at lave en APV, men på Arbejdstilsynets hjemmeside kan du finde gode vejledninger til at komme godt i gang.
I bestemmer selv, hvilken metoder I vil bruge. For eksempel står det jer frit for, om I vil interviewe kolleger mundtligt eller skriftligt.

Det vigtigste er, at APV’en ender på skrift og er til at få fat i for alle ansatte og ledere i virksomheden.

Hvilke redskaber kan man bruge?
Du kan finde Checklister og spørgsmål til interview om det psykiske arbejdsmiljø på AT-hjemmeside.
Samme sted kan du finde et spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø, hvis det er bedre at spørge kollegerne på skrift.
På Arbejdsmiljøforsknings hjemmeside finder du tre forskellige spørgeskemaer udviklet til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø

Der er ingen facitliste til, hvordan man inddrager sygefraværet på arbejdspladsen i APV’en, men på Arbejdstilsynets hjemmeside, kan du finde en ckeckliste, så du er sikker på at få stillet spørgsmål vedrørende sygefravær i din kortlægning.

Relaterede sider: