F√łlg os p√• Facebook

Hvad er en At-vejledning?

 
At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til
  • at uddybe og forklare ord og formuleringer i reglerne (lov og bekendtgørelser)
  • at forklare, hvordan kravene i reglerne kan efterkommes efter Arbejdstilsynets praksis
  • at oplyse om Arbejdstilsynets praksis i øvrigt på baggrund af bl.a. afgørelser og domme
  • at forklare arbejdsmiljølovgivningens områder og sammenhæng mv.
  

Arbejdstedets indretning

At-vejledning A. 1.  1 -   Ventilation på faste arbejdssteder, august 2007 

At-vejledning A. 1.  2 -   Indeklima - januar 2008
At-vejledning A. 1.   5 -  Kunstig belysning - december 2016

At-vejledning 1.7.1 - 2   Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet, juni 2019 

At-vejledning A. 1.8.3 -  Gravides og ammendes arbejdsmiljø, opdateret Marts 2021

 

At-vejledning A. 1.  9 -   Arbejdsrum på faste arbejdssteder, juni 2007

At-vejledning A. 1.  11 - Arbejdsrum på faste arbejdssteder, juni 2007

At-vejledning A. 1. 13 -  Velfærdsforanstaltning på faste arbejdssteder august 2005
 

At-vejledning A. 1. 15 -  Arbejdsstedets indretning og inventar, november 2008
AT-vejledning A.1.16 -1 Akustik i arbejdsrum, opdateret April 2020 

 

At-vejledning  B. 3.1.1.-3 Brug af transportable stiger, juni 2014

 

At-vejledning   D. 1.1       Arbejdspladsvurdering, april 2016

At-vejledning   D. 2. 3      Skærmarbejde, dec. 2020   

At-vejledning   D. 2.9.2    Hjemmearbejde, oktober 2014

At-vejledning   D. 3. 1.      Løft, træk og skub, september 2005
At-vejledning   D. 3. 3. -    Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer, juli 2004
At-vejledning   D. 3. 4 -     Arbejdsrelateret muskel og skeletbesvær, maj 2005

At-vejledning   D. 4. 1 -     Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø, november 2009 
AT-vejledning       4.1.1.    Stor arbejdsmængde og tidspres, november 2021
At-vejledning   D. 4. 3-1    Kænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane nov. 2020
At-vejledning   D. 4. 3-2    Vold, Nov. 2020 
At-vejledning   D. 6. 1-3    Støj, dec. 2017
At-vejledning   D. 7. 5 -     Helbredskontrol ved natarbejde, august 2010    

At-vejledning   F. 3. 1       Virksomheder med højst 9 ansatte, maj 2011
At-vejledning   F. 3. 2       Virksomheder med 10 - 34 ansatte, jan. 2016
At-vejledning   F. 3. 3       Virksomheder med 35 ansatte,  jan. 2016

Relaterede sider: