F√łlg os p√• Facebook

Lederens rolle og ansvar

i forhold til arbejdsmiljøloven
 
Kurset giver deltagerne et indblik i, hvilket ansvar lederen har ifølge arbejdsmiljøloven.
Adskil ledelsens og arbejdsmiljøgruppens opgaver

Det er vigtigt, at I skelner mellem arbejdsmiljøgruppens og ledelsens ansvar og opgaver.
 • arbejdsmiljøgruppen skal lave APV, kontrol og rådgivning til kolleger.
 • Arbejdsmiljøorganisationen, samarbejdsudvalget, MED og MIO skal drages ind i arbejdet med organisationsudvikling, forandringer, ændrede arbejdsgange, ombygninger osv.
 • Lederen har ansvar for den konkrete personaleledelse, herunder den enkelte medarbejders sygdom, sygefraværssamtaler osv. Det ikke arbejdsmiljøorganisationens ansvar.
Hold jer til det fælles
I praksis er der en gråzone mellem arbejdsmiljøgruppens og lederens opgaver. I kan komme ud for situationer, hvor det er svært at skelne mellem generelle forhold om arbejdsmiljøet og individuelle forhold for den enkelte medarbejder.

Sikkerhedsgruppen/ arbejdsmiljøgruppen  skal holde fokus på det, der er fælles for hele arbejdspladsen. Selv om sygefraværet er koncentreret om en eller nogle få personer, kan årsagen ofte være et generelt arbejdsmiljøproblem.
 • Allergi er et godt eksempel: Et dårligt indeklima kan gøre allergikere syge, selv om de fleste af kollegerne ingen symptomer har. Årsagen er et dårligt arbejdsmiljø – ikke at nogle få medarbejdere er særligt følsomme.
 • Mobning er et andet eksempel: Selv om kun et enkelt offer for mobningen får sygefravær, er problemet generelt for hele arbejdspladsen – nemlig dårligt samarbejde, dårlig ledelse og konflikter, som ikke bliver løst.
  I begge eksempler er det arbejdsmiljøgruppens opgave at finde den generelle årsag bag de individuelle problemer. APV’en er et redskab, som I kan bruge til at tage fat på forhold, som er svære at tale om i hverdagen, som fx dårlig ledelse eller konflikter.
Kurset giver deltagerne et indblik i, hvilket ansvar lederen har ifølge arbejdsmiljøloven.

Kursusform
Kurset gennemføres i en lærerig og afvekslende blanding af oplæg, gruppearbejde, cases og diskussioner i plenum. Deltagernes egne erfaringer er i stor udstrækning udgangspunkt for kurset. 

Indhold
 • Lederens ansvar og pligter ifølge arbejdsmiljøloven
 • Værdien af trivsel og arbejdsmiljø
 • Psykisk arbejdsmiljø som ledelsesværktøj
 • Lederens mulighed for at integrere indsatsen for bedre arbejdsmiljø og trivsel i det daglige arbejde på linje med øvrige ledelsesopgaver
Målgruppe
Kurset henvender sig til alle ledere
 
Kursuslængde
2 dage

Undervisere
Konsulenter fra APROPOS kommunikation

Pris
Prisen dækker undervisning og materialer samt ophold og forplejning.