F√łlg os p√• Facebook

Lavt sygefravær i Danmark

Kilde Nordisk Statistisk Årbog 2007
Nordmænd, svenskere og finner har alle højere sygefravær end danskerne. Svenskernes sygefravær er dobbelt så højt som danskernes.

Sygefraværet i Danmark er lavt sammenlignet med de andre nordiske lande. Islændingene har dog et lidt lavere sygefravær. Danskernes sygefraværsprocent var 1,8 % i 2005, mens den til sammenligning var dobbelt så høj i Sverige, nemlig 3,6 %.

De danske mænd er også noget tilbageholdende, hvad angår fravær pga. barsel. De danske mænd tog 6 % af familiens samlede barselsorlov med den lille ny, mens de islandske mænd var mere aktive på babyfronten med hele 33 % I Sverige tog mændene 20 % af det samlede antal dage på barselsorlov.

Oplysningerne stammer fra ”Nordisk Statistisk Årbog 2007”. Årbogen indeholder på en lang række områder sammenlignelig statistik for de fem nordiske lande og tre selvstyrende områder, Færøerne, Grønland og Åland.

Flest nye kræfttilfælde i Danmark
En trist nordisk rekord i bogen er antallet af nye kræfttilfælde, hvor Danmark topper med omkring 12.000 tilfælde for hver million indbyggere. Det er både de danske mænd og kvinder, som havde den højeste score på dette område.

Lungekræft er et af de områder, hvor der er flere tilfælde i Danmark end i de andre nordiske lande, målt i forhold til indbyggertal. Danmark ligger også i den dårlige ende af skalaen, når man sammenligner hyppigheden af dødsfald forårsaget af kræft.

Danskerne køber mest alkohol
En anden kedelig rekord findes i salget af alkohol, hvor Danmark kun overgås af Grønland. I Danmark bliver der i gennemsnit solgt 11 liter alkohol pr. indbygger, mens de øvrige nordiske lande ligger helt nede på 6 liter. Undtaget er Finland, der er oppe på 10 liter ren alkohol pr. person.

Tallene tager dog ikke højde for, at svenskere og nordmænd måske køber en del af deres alkohol i Danmark og Finland. I Grønland bliver der omsat for, hvad der svarer til 12 liter alkohol pr. person.

”Nordisk Statistisk Årbog 2007” koster 350 kroner inklusive en cd-rom, der indeholder langt mere nordisk statistik, end der findes i den trykte årbog.


Læs ”Nordisk Statistisk Årbog 2007”