F√łlg os p√• Facebook

Vaccinationer

Der er en del job, hvor sikkerhedsorganisationen skal drøfte de ansattes behov for at blive vaccineret. 
 
I arbejdsmiljøloven bekendtgørelser, skal det bl.a. sikres,
 
  • at de ansatte gøres bekendt med de sundhedsrisici, der er forbundet med arbejdet, herunder risiko for smitte, og de forholdsregler, der derfor skal overholdes,
  • at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres således, at risikoen for stik- og skæreulykker samt hud- og slimhindekontakt med blod, væv og vævsvæsker eller afføring undgås,
  • at tekniske hjælpemidler til forebyggelse af stik- og skæreulykker samt hud- og slimhindekontakt med blod, væv og vævsvæsker anvendes,
  • at nødvendige personlige værnemidler som f.eks. egnede medicinske engangshandsker og maske anvendes.
  • at de ansatte tilbydes vaccination, hvor det er nødvendigt for, at arbejdet kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.
Ansvaret for planlægning, tilrettelæggelse og udførelse af de nævnte forholdsregler påhviler arbejdsgiveren. Dette sker i samarbejde med de ansatte og sikkerhedsorganisationen, der kan søge rådgivning hos det lokale hygiejneudvalg, hygiejnesygeplejersken, arbejdstilsynskredsen og evt. bedriftssundhedstjenesten.
 
Det påhviler arbejdsgiveren at betale for de ansattes vaccination.
 
og

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 om arbejdets udførelse som ændret ved bekendtgørelse nr. 1017 af 17. december 1997 og bekendtgørelse nr. 195 af 20. marts 2000.

 

 


Relaterede sider: