F√łlg os p√• Facebook

Helbredskontrol ved natarbejde

Ansatte skal tilbydes gratis helbredskontrol, inden de begynder beskæftigelse med natarbejde, og derefter med regelmæssige tidsrum på mindre end 3 år.


Lov om brug af helbredsoplysninger mv. på arbejdsmarkedet (helbredsoplysningsloven) gælder for helbredskontrol af natarbejdere, uanset om retten til helbredskontrol følger af en kollektiv overenskomst eller af arbejdstidsloven.


Helbredsundersøgelsen består af en lægelig samtale på baggrund af et spørgeskema (udfyldt inden undersøgelsen) samt en helbredsundersøgelse med kontrol af blodtryk, puls, lunger, hjerte, blodsukker og kolesterol, højde og vægt. Den enkelte får både skriftlig og mundtlig besked om resultaterne i forbindelse med undersøgelsen.

Samtalen er fortrolig, men slutter med en gennemgang af, om der er behov for tilbagemeldinger til arbejdspladsen om forbedringsforslag for nattevagternes arbejdsmiljø generelt set. Alle helbredsundersøgelser udføres af læge.

 

Den ansatte skal have tid til at overveje tilbuddet i mindst to dage efter at have fået informationen nævnt i punkt 1-9, og undersøgelsen må kun foretages, når den ansatte har givet skriftligt samtykke til deltagelsen. Arbejdsgiveren skal sørge for, at lønmodtageren er informeret om de eventuelle konsekvenser, det har, at den ansatte siger nej til at deltage i undersøgelsen.

Hvis lønmodtageren udtrykkeligt ønsker begrænsninger i oplysningerne om vurderingen af, hvilke konsekvenser undersøgelsens resultater får for lønmodtageren, skal den, der informerer lønmodtageren om undersøgelsens resultat og fortolkning, respektere dette. Det samme gælder, hvis undersøgelsen indvirker på den undersøgtes livsforventning og selvopfattelse, og lønmodtageren ikke ønsker dette oplyst.

Uanset om den ansatte giver sit samtykke til undersøgelsen eller afslår tilbuddet, har arbejdsgiveren opfyldt sin pligt ved at give tilbuddet. I tilfælde af uenighed om tilbuddets indhold mv. er arbejdsgiveren den, der i første omfang bestemmer indholdet. Men den ansatte kan rette henvendelse til Arbejdstilsynet, som vurderer, om reglerne i bekendtgørelse om arbejdsmedicinske undersøgelser er overholdt. Det kan bl.a. være, om undersøgelsesmetoderne mv. er anvendt i overensstemmelse med bekendtgørelsens formål og de gældende retningslinjer.
Helbredskontrollen skal så vidt muligt foregå i den almindelige arbejdstid. Arbejdsgiveren skal dække udgifter eller indtægtstab, som den ansatte måtte have ved at deltage i helbredskontrollen.
 


Relaterede sider: