F√łlg os p√• Facebook

Hvor gammelt er EU's arbejdstidsdirektiv og hvilke emner berører det

 

Spørgsmål:
Hvor gammelt er EU's arbejdstidsdirektiv, og hvad omfatter dette direktiv.  

Svar:
EF's ministerråd vedtog i 1993 et direktiv om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden. 
Arbejdstidsdirektivet (ved direktiv nr. 93/104/EC), blev vedtaget i 1993 i EF. Senere blev arbejdstidsdirektivet ændret i 2000 (ved direktiv nr. 2000/34/EC), og arbejdstidsdirektivet er nu blevet ratificeret i direktiv 2003/88/EF.  

EU’s direktiv om tilrettelæggelse af arbejdstiden – arbejdstidsdirektivet – trådte i kraft i 1993.
Danmark tiltrådte arbejdsdirektivet fuldt den 8. april 2003.

Direktiv 2003/88/EF fastsætter en række minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden.
 

Arbejdstidsdirektivet giver en minimumgaranti for:

  • - en maksimal gennemsnitlig arbejdsuge (inklusiv overtid) på 48 timer  
  • - en minimal daglig hvileperiode på 11 sammenhængende timer for hver 24 timer  
  • - pauser når arbejdsdagen overskrider seks timer  
  • - en minimal ugentlig hvileperiode på 24 timer plus den daglige 11-timers hvileperiode for enhver syv-dages periode  
  • - Minimum fire ugers betalt frihed om året  (I Danmark er det tal imidlertid forhøjet i Ferieloven. Det betyder, at udover 
  •   hvileperioder og fridøgn har dine ansatte krav på fem ugers betalt ferie om året).
  • - Natarbejde begrænses til gennemsnitligt otte timer for enhver 24-timers periode  
  • - Erstatningsferie, hvis man på grund af sygdom ikke kan holde den planlagte ferie (Ny dom fra 2009)
     

Flere end 30 domme og kendelser fra EU-domstolen siden 2017

EU-domstolen har afsagt 30 domme og kendelser siden 2017 om fortolkning af arbejdstidsdirektivet. Det bliver ikke den sidste afgørelse, som vi kommer til at få kendskab til.
 

EU-Domstolen  fastslår (2009) 
EF-Domstolen fastslår, at arbejdstagere har krav på erstatningsferie, hvis de på grund af sygdom ikke kan holde deres planlagte ferie  
I 2009 blev EF-Domstolen har den 10. september 2009 afsagt en dom, hvori den fastslår, at arbejdstidsdirektivets regler om årlig ferie sikrer arbejdstagere en ret til at afholde deres planlagte ferie på et senere tidspunkt, hvis de på grund af sygeorlov er afskåret fra at holde ferien.

EU-Domstolen den 9. september 2021
De vigtigste nye domme fra Domstolen omhandler rådighedsvagter, sideløbende kontrakter og registrering af arbejdstid.
Udgangspunktet er, at rådighedsvagter uden for arbejdspladsen skal anses for hviletid.

De danske domstoles fortolkning af reglerne om rådighedsvagter uden for arbejdsstedet er i overensstemmelse med EU-Domstolens praksis.

 

Kilde: Euro Info Centres (EIC)


Relaterede sider: