F√łlg os p√• Facebook

Skyddsombud i Sverige

I Danmark kaldes det sikkerhedsrepræsentant/ arbejdsmiljørepræsentant

Svensk arbejdsmiljølovgivning er baseret på, at arbejdsgiveren er ansvarlig for arbejdsmiljøet og samarbejder med sine medarbejdere for at opnå et godt arbejdsmiljø. Medarbejderrepræsentanten (Skyddsombud) er sikkerhedsrepræsentanten eller arbejdsmiljørepræsentanten som det også kaldes.
 

Arbejdsmiljøloven giver dig som skyddsombud/ sikkerhedsrepræsentant ret til:

  • få uddannelse
  • deltage i dokumenter om forholdene i arbejdsmiljøet
  • deltage i planlægningen af ‚Äč‚Äčnye lokaler
  • anmode om, at arbejdsgiveren gennemfører foranstaltninger for at opnå et godt arbejdsmiljø
  • afbryde arbejde, der kan føre til øjeblikkelig og alvorlig fare for arbejdstagernes liv eller helbred

Som sikkerhedsrepræsentant har du også ret til at handle i forhold til den person, der har ansvaret for en arbejdsplads og i forhold vedrørende arbejdsmiljøet for lejet arbejdskraft. Du har også ret til at anmode om foranstaltninger, hvis arbejdsgiveren ikke overholder arbejdstidslovens bestemmelser om overarbejde, ekstra overarbejde og akut overarbejde, men kun hvis reglerne i arbejdstidsloven ikke er blevet erstattet af kollektive aftaler. Hvis reglerne er blevet erstattet af kollektive aftaler, er det i stedet fagforeningerne og arbejdsgiveren, der skal overvåge, at aftalen overholdes.
 

Valg af skyddsombud/ sikkerhedsrepræsentant

Normalt udpeges en sikkerhedsrepræsentant i tre år af fagforeningsorganisationen, der har eller normalt har en overenskomst med arbejdsgiveren. Hvis der ikke er en sådan organisation, kan arbejdstagerne selv vælge en sikkerhedsrepræsentant. 
Sikkerhedsrepræsentanten selv behøver ikke nødvendigvis at tilhøre en fagforening, selvom dette er den mest almindelige. Skyddsombud/ arbejdsmiljørepræsentanten repræsenterer alle medarbejdere på arbejdspladsen, uanset deres faglige tilknytning. Studerendes skyddsombud/ arbejdsmiljørepræsentanten  udpeges af de studerende.

 

Så snart skyddsombud/ arbejdsmiljørepræsentanten er valgt, skal arbejdsgiveren underrettes om sikkerhedsrepræsentantens navn, adresse, beskyttelsesområde (et beskyttelsesområde kan f.eks. Være geografisk eller opdelt efter erhvervsgruppe og medtage dets kollektive overenskomstområde på arbejdspladsen ) og i hvilken periode Skyddsombud/ arbejdsmiljørepræsentanten  har tildelingen.


Hoved sikkerhedsrepræsentant (Skyddsombud)

Når der er flere sikkerhedsrepræsentanter på en arbejdsplads, skal en af ‚Äč‚Äčdem udnævnes til den vigtigste sikkerhedsrepræsentant. Den øverste sikkerhedsrepræsentant koordinerer sikkerhedsrepræsentanternes aktiviteter og repræsenterer dem eksternt. Den øverste sikkerhedsrepræsentant handler på hele arbejdspladsen og skal f.eks. Rejse problemer med arbejdsgiveren, der vedrører mere end et beskyttelsesområde.
 

Hvis der er hovedbeskyttelsesrepræsentanter fra flere forskellige fagforeninger på arbejdspladsen, kan fagforeningerne afgøre, hvilken hovedbeskyttelsesrepræsentant der har beføjelse til, hvilke beskyttelsesområder. Hvordan lokale sikkerhedsrepræsentanter og chefsikkerhedsrepræsentanter fordeler deres opgaver bestemmes af den fagforeningsorganisation, der udpegede dem. Fagforeningsorganisationen skal dokumentere, hvad der er besluttet i en protokol eller lignende.


Regional sikkerhedsrepræsentant

Fagforeningerne udpeger ofte også regionale sikkerhedsrepræsentanter. En regional sikkerhedsrepræsentant har de samme opgaver og beføjelser som andre sikkerhedsrepræsentanter og repræsenterer arbejdstagere, uanset fagforeningstilknytning, på arbejdspladser, hvor der ikke er lokale sikkerhedsrepræsentanter. I princippet kan en regional sikkerhedsrepræsentant også forenes, men dette forekommer sandsynligvis ikke i praksis.
 

Den regionale sikkerhedsrepræsentant har også ret til at repræsentere medarbejderne på arbejdspladser, hvor der er lokale sikkerhedsrepræsentanter. Det, der kræves for at den regionale sikkerhedsrepræsentant skal have autoritet, er at der er mindst et medlem af den regionale sikkerhedsrepræsentants fagforening på arbejdspladsen. De regionale sikkerhedsrepræsentanter kan dog ikke repræsentere arbejdstagerne på de arbejdspladser, der har et sikkerhedsudvalg.
 

Nogle gange kan det være en fordel for de lokale sikkerhedsrepræsentanter at søge hjælp fra en regional sikkerhedsrepræsentant, der ikke er ansat på arbejdspladsen, for eksempel når der stilles krav til arbejdsmiljøforbedringer til arbejdsgiveren.