F√łlg os p√• Facebook

Ny EU-dom om registrering af arbejdstid

En ny dom fra EU-Domstolen den 14. maj 2019 kom EU-Domstolen frem til, at medlemsstaterne er forpligtede til at indføre et system til måling af hver enkelt medarbejders arbejdstid.

Her konkluderer EU-Domstolen, at EU’s medlemsstater er forpligtede til at pålægge arbejdsgiverne, at indfører et pålideligt og tilgængeligt system, der skal måle længden af hver enkelt arbejdstagers daglige arbejdstid.
 

Dette system skal fungere som et effektivt middel til nemt at få adgang til pålidelige oplysninger om varighed arbejdet, som en medarbejder har udført.  Og målingerne skal være tilgængeligt for både medarbejderrepræsentanter og arbejdstilsyn. Med denne EU-dom håber man, at der kan skabes kontrol med, om arbejdstidsreglerne overholdes.