F√łlg os p√• Facebook

Landsretsdom om fyring af en arbejdsmiljørepræsentant

Carlsberg IT og Dansk Industri har tabt deres sag i landsretten. og fyring af en arbejdsmiljørepræsentant fra BF. 

Det er nu slået fast, at Arbejdsmiljølovens §10 giver arbejdsmiljørepræsentanter beskyttelse mod afsked ”på samme måde som tillidsmænd inden for vedkommende eller tilsvarende faglige område”.

I ankesagen skulle Østre Landsret tage stilling til fortolkningen af arbejdsmiljølovens bestemmelse, herunder hvad der forstås ved ”tilsvarende faglige område”. Retten udtalte, at da formålet med bestemmelsen er at beskytte arbejdsmiljørepræsentanter, er der ikke grundlag for at foretage en snæver afgrænsning af det faglige område i forhold til arbejdsmiljørepræsentantens uddannelsesmæssige baggrund og arbejdsopgaver.  Sagt med andre ord, så skal man gå langt for at finde en overenskomst, der kan bruges.
 

Landsretten forholdt sig herefter til den række af mulige overenskomster, som Bibliotekarforbundet (BF) fandt kunne være relevante, og  dommerne nåede frem til at Industriens funktionæroverenskomst kunne anvendes. Her er kravet, at afskedigelse af tillidsrepræsentanter skal være begrundet i ”tvingende årsager”, og retten fandt ikke, at Carlsberg havde godtgjort, at dette var tilfældet i den konkrete sag. Medlemmet fik derfor tilkendt en godtgørelse svarende til 5 måneders løn, og herudover skal Carlsberg betale sagsomkostninger til BF.


Tine Jørgensen, formand for BF er tilfreds med afgørelsen.

- Vi er rigtig glade for Landsrettens afgørelse. Vi kan nu sige til vores arbejdsmiljørepræsentanter på det private arbejdsmarked, at de fortsat nyder beskyttelse efter arbejdsmiljøloven, og netop det spørgsmål gjorde, at sagen havde principiel betydning både for BF og de øvrige akademiske fagforeninger.