Følg os på Facebook
Kursusoversigt og tilmelding

Arbejdsmiljølovens regler om APV

 

APV’en er ikke bare en forpligtelse, som virksomheden har i forhold til arbejdsmiljølovgivningen. APV’en er et værktøj, som virksomheden kan bruge til at sætte sit arbejde med arbejdsmiljøet i system, og som kan bidrage til et godt arbejdsmiljø.Der er fordele for virksomhederne i at have et godt arbejdsmiljø. Det kan nemlig medføre:
  • Færre omkostninger som følge af ulykker og erhvervsbetingede lidelser
  • Mindre sygefravær
  • Mindre udskiftning blandt medarbejderne
  • Øget arbejdsglæde, motivation og produktivitet.

Virksomheden kan selv vælge de metoder og redskaber, som den vil bruge til at gennemføre APV’en.

Arbejdsgiveren har ansvaret

Ifølge arbejdsmiljøloven har arbejdsgiveren ansvaret for, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige, hvor medarbejderen udfører arbejde for arbejdsgiveren. Arbejdsmiljøloven gælder også for den del af din arbejdstid, der foregår på landevejen eller hos kunderne ude i byen.
 

  • Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.
  • APV'en skal justeres, hvis der sker ændringer, som har betydning for arbejdsmiljøet - dog mindst hver tredje år.
  • Sikkerhedsorganisationen/ arbejdsmiljøorganisationen og/eller medarbejderne skal inddrages i hele APV-processen.
  • APV'en skal omfatte alle arbejdsmiljøforhold i virksomheden.
  • APV'en skal være skriftlig - og gerne elektronisk, men valget af metoder til kortlægning er frit.
  • Det skal fremgå tydeligt, hvem der har ansvaret for at følge op.

 


Relaterede sider: