F√łlg os p√• Facebook

Arbejdspladsvurdering

- hvem, hvorfor, hvordan og hvornår


Med AMORGS onlineløsning får I det fulde overblik over jeres arbejdsmiljøarbejde. Vi gør det muligt at tilrettelægge, handle- og følge op på aktiviteter, og vi hjælper jer med at fokusere på såvel officielle krav som de konkrete tiltag der skaber værdi hos jer.
Uanset om I arbejder med kemikalier, i butik, på kontor eller noget helt andet.

Hvis I er mere end 10 ansatte på jeres arbejdsplader, er det et krav fra myndighederne at etablere en arbejdsmiljøorganisation. Det kræver mange resourcer, og det kan være svært at holde bolden i luften når virksomhedens andre mål og prioriteter konkurrencerer om jeres fokus. AMORGS løsning hjælper jer med at bevare overblikket og følge op på de aktiviteter der er påkrævede og som skaber værdi.
 

Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). Arbejdspladsvurderingen skal udarbejdes af arbejdsgiveren og sikkerhedsorganisationen eller de ansatte i fællesskab.
 

Arbejdsgiveren skal sørge for, at der gennemføres en arbejdspladsvurdering af arbejdsmiljøet på arbejdspladsen.


Arbejdsgiveren vælger hvilken metode en arbejdspladsvurdering skal gennemføres efter. Der skal dog være en skriftlig behandlingsmåde, og ved den valgte metode skal det sikres, at følgende elementer indgår:
 

  1. En risikovurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer. Risikovurderingen skal foretages på baggrund af en afdækning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold.
  2. En inddragelse af virksomhedens sygefravær med henblik på vurdering af, om forhold i virksomhedens arbejdsmiljø kan medvirke til sygefraværet.
  3. En skriftlig handlingsplan til løsning af arbejdsmiljøproblemer, som ikke kan løses umiddelbart. Handlingsplanen skal indeholde en beskrivelse af problemernes art, alvor, omfang og årsager samt oplysninger om hvornår og hvordan problemerne skal løses, herunder hvem der har ansvaret for at gennemføre løsningerne.
  4. En gennemførelse af handlingsplanen og opfølgning på de iværksatte foranstaltninger, herunder opfølgning på om igangsatte løsninger er fyldestgørende og effektive.Kom godt i gang
Første skridt i APV-processen er at gennemgå virksomhedens arbejdsmiljø og beskrive arbejdsmiljøproblemerne. Hvis I har brug for hjælp med jeres arbejdspladsvurdering, så er du velkommen til at kontakte os. 

Generelle vejledningsmaterialer om APV

 


Relaterede sider: