F√łlg os p√• Facebook

Arbejdsmiljøgruppen skal foretage en sikkerhedsrunden

Hvis der på sikkerhedsrunden konstateres sikkerheds- eller sundhedsmæssige problemer skal arbejdspladsens normale kommandoveje følges og arbejdsmiljøgruppen bør diskutere og finde frem til:


1. Hvad skal løses hurtigt

2. Hvad skal løses på længere sigt


Hvad skal løses hurtigt?
Har arbejdsmiljøgruppen på sin sikkerhedsrunde fundet helt oplagte mangler, som der ikke kan herske tvivl om skal være i orden, bør den straks konsultere arbejdsgiveren eller dennes stedfortræder og bede denne om at få sagen bragt i orden.  Hvis der er sikkerhedsforhold, som kan klares allerede under sikkerhedsrunden, gøres dette med det samme. Det kan f.eks. være at sikre, at en afskærmning, som har været pillet af, sættes på plads igen. Hvis det ligger indenfor arbejdsmiljøgruppens kompetence og muligheder, kan den selv udbedre manglen I tvivlstilfælde skal sådanne problemer altid forelægges arbejdsgiveren.
 

Hvad skal løses på længere sigt?

De problemer, som skal løses på længere sigt bør prioriteres i arbejdsmiljøgruppen. Har arbejdsmiljøgruppen kompetence til løsning af problemet og man er enig om hvilke foranstaltninger der skal træffes skal det indgå i APV-handlingsplanen. Det er så blot op til arbejdsmiljøgruppen at sørge for, at de aftalte tidsterminer overholdes og at de foranstaltninger, der gennemføres er i overensstemmelse med det aftalte.


Ligger det udenfor arbejdsmiljøgruppens kompetence bør det bringes op i AMU.

Hvis de problemer, arbejdsmiljøgruppen er stødt på under sin sikkerhedsrunde er mere
kompliceret – i form af forskellige sygdomssymptomer, f.eks. ondt i ryggen, hovedpine eller hyppige forkølelser – er det straks sværere at beslutte sig for, hvad der skal gøres, ikke mindst, hvilke foranstaltninger der skal træffes. De beskrevne sygdomssymptomer vil sjældent kunne tilskrives en enkelt faktor i arbejdsmiljøet. Før man begynder at diskutere foranstaltninger, skal man have afdækket problemets omfang og have undersøgt arbejdsmiljøet grundigt. Sådanne undersøgelser kan arbejdsmiljøgruppen måske ikke foretage alene.
 

Andet

Hvis man erfarer under sikkerhedsrunderne, at nogle sikkerhedsforanstaltninger ikke anvendes korrekt, må arbejdsmiljøgruppen undersøge, om der er behov for andre typer af løsninger. Det kan være, man erfarer, at skærme ikke sættes på, og der derfor er behov for andre typer af løsninger. Løsninger hvor f.eks. skærme ikke kan afmonteres. Men det kan også være løsninger, som betyder, at man arbejder henimod, at der bliver installeret maskiner, som automatisk afbryder, når skærmen ikke er på.
 
 
 
 
 

Relaterede sider: