F√łlg os p√• Facebook

Sygefravær og APV

Alle virksomheder skal inddrage sygefravær i arbejdspladsvurderingen (APV). Kravet trådte i kraft 1. januar 2005. 

Kravene fremgår af Bekendtgørelse om systematisk arbejdsmiljøarbejde nr. 65 af 22. januar 2024.  
Arbejdsgiveren skal sørge for, at der gennemføres en arbejdspladsvurdering af arbejdsmiljøet på arbejdspladsen.


Med AMORGS onlineløsning får I det fulde overblik over jeres arbejdsmiljøarbejde. Vi gør det muligt at tilrettelægge, handle- og følge op på aktiviteter, og vi hjælper jer med at fokusere på såvel officielle krav som de konkrete tiltag der skaber værdi hos jer.
Uanset om I arbejder med kemikalier, i butik, på kontor eller noget helt andet.

Hvis I er mere end 10 ansatte på jeres arbejdsplader, er det et krav fra myndighederne at etablere en arbejdsmiljøorganisation. Det kræver mange resourcer, og det kan være svært at holde bolden i luften når virksomhedens andre mål og prioriteter konkurrencerer om jeres fokus. AMORGS løsning hjælper jer med at bevare overblikket og følge op på de aktiviteter der er påkrævede og som skaber værdi.

 

Arbejdsmiljøgruppen skal vurdere, om dele af fraværet kan skyldes forhold i jeres arbejdsmiljø. Loven kræver ikke, at I aktivt forsøger at få sygefraværet ned. Men I bør altid gribe ind, hvis I vurderer, at der er arbejdsmiljøforhold, der giver et urimeligt højt sygefravær.
 
Hvad skal inddrages?
• Analyse af virksomhedens fravær på baggrund af registreringer af kort- og langtidsfravær i afdelinger, for medarbejdere eller arbejdsfunktioner
• Vurdering af eventuel sammenhæng mellem arbejdsmiljø og fravær
• Handlingsplan indarbejdes i APV med henblik på at forebygge og nedbringe evt. arbejdsrelateret sygefravær
• Gennemførelse af indsats
• Evaluering og eventuel behov for nye indsatser

Gode overvejelser:
  • Hvordan kan sygefraværet i praksis arbejdes ind i APV-processen?
  • Hvad er Sikkerhedsgruppens rolle og ansvar?
  • Hvad er samarbejdsudvalgets, MED-udvalgets eller MIO-udvalgets rolle?
  • Hvad er ledelsens rolle og ansvar?
  • Nærværs- og fraværsfaktorer: Hvad øger fraværet – og hvad gør det mindre?
  • Hvad kan sygefraværsstatistikken bruges til?
  • Hvad skal en god sygefraværspolitik indeholde?

Relaterede sider: