F√łlg os p√• Facebook

Sygefravær og APV

Alle virksomheder skal inddrage sygefravær i arbejdspladsvurderingen (APV). Kravet trådte i kraft 1. januar 2005. 

Kravene fremgår af Bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse. Det er arbejdsmiljøorganisationens opgave at gennemføre arbejdspladsvurdering.

Sygefraværet skal med i APV’en
Når arbejdspladsen laver en ny APV efter den 1. januar 2005 er det et krav i arbejdsmiljølovgivningen, at sygefraværet skal indgå i APV.

Et højt sygefravær er ofte et symptom på, at der er generelle problemer med det fysiske eller det psykiske arbejdsmiljø.

 

Det betyder, at arbejdsmiljøgruppen skal vurdere, om dele af fraværet kan skyldes forhold i jeres arbejdsmiljø. Loven kræver ikke, at I aktivt forsøger at få sygefraværet ned. Men I bør altid gribe ind, hvis I vurderer, at der er arbejdsmiljøforhold, der giver et urimeligt højt sygefravær.
 
Hvad skal inddrages?
• Analyse af virksomhedens fravær på baggrund af registreringer af kort- og langtidsfravær i afdelinger, for medarbejdere eller arbejdsfunktioner
• Vurdering af eventuel sammenhæng mellem arbejdsmiljø og fravær
• Handlingsplan indarbejdes i APV med henblik på at forebygge og nedbringe evt. arbejdsrelateret sygefravær
• Gennemførelse af indsats
• Evaluering og eventuel behov for nye indsatser

Gode overvejelser:
  • Hvordan kan sygefraværet i praksis arbejdes ind i APV-processen?
  • Hvad er Sikkerhedsgruppens rolle og ansvar?
  • Hvad er samarbejdsudvalgets, MED-udvalgets eller MIO-udvalgets rolle?
  • Hvad er ledelsens rolle og ansvar?
  • Nærværs- og fraværsfaktorer: Hvad øger fraværet – og hvad gør det mindre?
  • Hvad kan sygefraværsstatistikken bruges til?
  • Hvad skal en god sygefraværspolitik indeholde?

Relaterede sider: