F√łlg os p√• Facebook

APV og arbejdstilsynet

En meget lille håndfuld sælgere af  elektronisk APV (arbejdspladsvurdering) praler på deres hjemmeside med, at deres APV er godkendt af arbejdstilsynet, dette kan ikke være mere forkert.
 

Arbejdstilsynet blåstempler hverken firmaer, produkter eller software – og de aldrig de kommer til det. Det handler bl.a. om rådgiveransvar.


Rådgiveransvaret findes hos de godkendte perioderådgivere, som på vegne af påbud og smiley skal hjælpe virksomhederne med at få styr på deres arbejdsmiljø.

APV'en skal hverken godkendes af eller indsendes til Arbejdstilsynet; det er alene arbejdsgiverens ansvar, at APV'en er gennemført, og at der er truffet de sikkerhedsmæssige foranstaltninger.
 

Arbejdsgiveren skal sørge for, at der gennemføres en arbejdspladsvurdering af arbejdsmiljøet på arbejdspladsen.


Arbejdsgiveren vælger hvilken metode en arbejdspladsvurdering skal gennemføres efter. Der skal dog være en skriftlig behandlingsmåde, og ved den valgte metode skal det sikres, at følgende elementer indgår:
 

  1. En risikovurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer. Risikovurderingen skal foretages på baggrund af en afdækning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold.
  2. En inddragelse af virksomhedens sygefravær med henblik på vurdering af, om forhold i virksomhedens arbejdsmiljø kan medvirke til sygefraværet.
  3. En skriftlig handlingsplan til løsning af arbejdsmiljøproblemer, som ikke kan løses umiddelbart. Handlingsplanen skal indeholde en beskrivelse af problemernes art, alvor, omfang og årsager samt oplysninger om hvornår og hvordan problemerne skal løses, herunder hvem der har ansvaret for at gennemføre løsningerne.
  4. En gennemførelse af handlingsplanen og opfølgning på de iværksatte foranstaltninger, herunder opfølgning på om igangsatte løsninger er fyldestgørende og effektive.