F√łlg os p√• Facebook

Sikkerhedsrundering

Sikkerhedsrundering /Arbejdsmiljøgennemgang
– hvad, hvorfor, hvornår og hvordan?
 

Hvad

En sikkerhedsrundering er en metode for arbejdsmiljøgruppen til at overvåge og kontrollere arbejdsmiljøforholdene på deres arbejdsplads.

Arbejdsmiljøgruppen går sammen en ”runde” på arbejdspladsen.
 
Hvorfor

Jævnlige sikkerhedsrunder skal være med til at sikre en høj arbejdsmiljøstandard. Det er arbejdsmiljøgruppens opgave at holde øje med, at arbejdsmiljøet i deres område er i orden, d.v.s at sikkerhedsforanstaltninger i en afdeling fungerer, at de anvendes hele tidenog at de giver den størst mulige beskyttelse.

 
En sikkerhedsrunde i afdelingen/arbejdsområdet er samtidig medvirkende til, at arbejdsmiljøgruppen lærer sit arbejdsområde og de ansatte at kende, dels at de ansatte lærer arbejdsmiljøgruppen at kende.

Hvornår
Det er op til arbejdsmiljøgrupperne selv at tilrettelægge og planlægge disse runderinger, fx hvorledes man komme rundt på gruppens område, fx ved stikprøver, men der skal foreligge skriftlig dokumentation på at sikkerhedsrunderingerne er foretaget.
 
Det anbefaler at der på forhånd fastsættes datoer for, hvornår sikkerhedsrunderne skal gennemføres og at disse kan foretages umiddelbart inden et sikkerhedsudvalgsmøde, med afrapportering til arbejdsmiljøudvalget – hermed er dokumentationen sikret, idet sekretæren noterer det i referatet.

På AMO- mødet beskrives de enkelte arbejdsfunktioners problemer og de løsninger, som arbejdsmiljøgruppen umiddelbart kan foreslå. Hvor ofte der er behov for at gennemføre de generelle sikkerhedsrunder, afhænger af forholdene på det enkelte arbejdssted/institution f.eks. antallet af ulykker eller ændring af arbejdsgange
m.m.
 
Planlægning
  • Arbejdsmiljøgruppen (AMG) bør sørge for, at tidspunktet for sikkerhedsrunden er passende dvs. giver et typisk billede af arbejdsgangen. AMG bør også overveje, om kollegerne skal orienteres i forvejen og hvis det besluttes, da i hvilken form.
  • Inden arbejdsmiljøgruppen går ud på sin sikkerhedsrunde, bør den have forberedt sig på de arbejdsmiljøproblemer, gruppen tænkes at komme ud for.
  • Planlægning af sikkerhedsrunden og prioritering af hvilke arbejdsmiljøproblemer arbejdsmiljøgruppen skal undersøge, kan f.eks. ske på baggrund af en af de følgende modeller eller ved en kombination:
Forslag til arbejdsmiljøgennemgange (sikkerhedsrunderinger)
  • På baggrund af AMU udvalgsmøder og/eller egne erfaringer og viden udvælger arbejdsmiljøgruppen nogle arbejdsmiljøproblemer, den vil undersøge
  • På baggrund af et generelt tjekskema, som indeholder en oversigt over de hyppigste forekommende arbejdsmiljøproblemer – f.eks. støj, lys, indeklima, ergonomi, farlige stoffer og materialer – foretager arbejdsmiljøgruppen sin sikkerhedsrunde.

 


Relaterede sider: