F√łlg os p√• Facebook

Skal min virksomhed lave en APV?

Samtlige arbejdsgivere med ansatte omfattet af kravet om at udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. Når der sker ændringer i virksomheden, skal der laves en ny APV, så eventuelle problemer kan blive taget i opløbet. Senest hvert tredje år skal virksomheden ajourføre sin APV, uanset om der er sket større ændringer eller ej.
 
Arbejdsmiljøloven § 15a
Det er virksomhedens ledelse, der har ansvaret for at gennemføre APV, men medarbejderne skal inddrages i processen. Typisk sker det i sikkerhedsorganisationen eller i et udvalg, hvor både ledelse og en eller flere medarbejdere deltager.Hvis problemerne er komplicerede, kan virksomheden hente hjælp hos eksterne konsulenter, (f.eks de autoriserede rådgivere). 

Men langt hen ad vejen vil virksomheden være bedst tjent med at foretage sin APV selv, og kun trække på eksterne konsulenter, hvis der mangler ekspertise til noget helt konkret. På den måde bliver viden om problemer og løsningsmuligheder forankret i virksomheden, og ”ejerskabet” til APV bliver, hvor det skal være – nemlig hos virksomhedens egne folk.

Resultatet af APV skal være synligt og til rådighed for virksomhedens ansatte samt  for Arbejdsilsynet.
 
Arbejdsmiljølovens § 12
Hvis arbejdsgiveren ikke selv råder over den nødvendige sagkundskab til at varetage sikkerheds- og sundhedsarbejdet i virksomheden, skal arbejdsgiveren indhente ekstern sagkyndig bistand med henblik på at sikre, at de ansattes arbejdsmiljø til stadighed er fuldt forsvarligt. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler herom.
 
Læs også

Relaterede sider: