Følg os på Facebook
Kursusoversigt og tilmelding

Sygefravær

Sygefraværet på de danske arbejdspladser har store omkostninger for den enkelte medarbejder, for virksomhederne og for samfundsøkonomien.
 
På arbejdsmiljoviden.dk kan du få overblik over årsagerne og konsekvenserne af sygefravær, og du kan finde inspiration til, hvordan din arbejdsplads kan få sygefraværet bragt ned til et passende niveau.
 

Der er naturligt, at mennesker bliver syge, og der skal være plads til os alle. Det handler om at undgå det unødige sygefravær.

 
Gode råd og værktøjer

Se hvordan I bør gribe forebyggelsen an og find værktøjer til alt fra statistik til fraværspolitik, rundbordssamtaler og skånejobs.

 
Praktiske eksempler

Find inspirerende eksempler fra en lang række arbejdspladser, der har gjort en indsats for at få sygefraværet ned og fastholde syge medarbejdere.

 
Hvad siger loven?

Der er en række krav til arbejdspladserne om sygefravær. Læs bl.a. om sygemelding og arbejdspladsvurdering.

 
Arbejdsmiljøet er nøglen

Den nyeste forskning viser, at arbejdsmiljøet er en vigtig årsag til sygefravær.

 
Hvem har mest fravær?

Der er forskel på fraværet hos forskellige jobgrupper, aldersgrupper og køn. Pædagogen er 7 gange så syg som akademikeren.

 
Hvert år koster sygefraværet 32 mia. kr., og det har store menneskelige omkostninger for de ansatte. Så det kan betale sig at gøre en indsats.