F√łlg os p√• Facebook

Instruktion og oplæring

 
Giv en grundig oplæring
Arbejdsgiveren skal sørge for, at medarbejderne bliver instrueret i forhold, som har betydning for arbejdsmiljøet i det konkrete job for eksempel i løfteteknik og gode arbejdsstillinger
 
Oplær nye medarbejdere

Det er især vigtigt, at nye medarbejdere får grundig instruktion og oplæring. Det skaber både tryghed for den nye medarbejder og for de kollegaer, der skal arbejde sammen med vedkommende.

Medarbejdere, der bliver forflyttet eller af andre årsager indtager nye jobfunktioner, skal også oplæres og instrueres grundigt. Det kan for eksempel være i forbindelse med, at I får nyt udstyr eller indfører nye teknologier.
 
Brug også erfarne kollegaer
Det formelle ansvar for instruktionen ligger hos arbejdsgiveren, men det behøver ikke at være arbejdsgiveren, der videregiver instruktionen. Ofte kan arbejdslederen, den erfarne kollega eller arbejdsmiljørepræsentanten/sikkerhedsrepræsentanten være gode til at gennemføre den praktiske instruktion, da de måske selv er vant til at udføre opgaverne og kender arbejdsmiljøforholdene i butikken.
 
Følg op

I skal altid følge op på instruktionen og sikre jer, at medarbejderen har forstået det, der blev fortalt første gang. Medarbejderen skal vide, at det er i orden at få vist og forklaret tingene mere end én gang, hvis der er behov for det.

Opfølgningen kan blandt andet ske ved, at I regelmæssigt sætter arbejdsmiljøet på dagsordnen ved jeres personalemøder eller andre relevante møder.
 
Brug eventuelt en tjekliste

For at sikre en effektiv instruktion og oplæring kan det være en god ide at tage udgangspunkt i en tjekliste. Under fanebladet Værktøjer finder I en liste, der kan bruges i detailhandlen


Relaterede sider: