F√łlg os p√• Facebook

Bekendtgørelseaf lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet

 
Indeholder regler for, helbredskontrol for folk som arbejder om natten, samt hvorledes arbejdstiden kan tilrettelægges, for hvileperioder, pauser og for den ugentlige arbejdstid, som ifølge direktivet ikke må overstige 48 timer i gennemsnit om ugen.
 
Her kan du læse om reglerne for natarbejde, helbredsundersøgelse  og arbejdstid:

§ 4. Den gennemsnitlige arbejdstid i løbet af en syvdagesperiode beregnet over en periode på 4 måneder må ikke overstige 48 timer inkl. overarbejde. Perioder med årlig betalt ferie og perioder med sygeorlov medtages ikke i eller er neutrale i forhold til beregningen af gennemsnittet.

§ 5. Den normale arbejdstid for natarbejdere må i gennemsnit ikke overstige 8 timer pr. periode på 24 timer beregnet over en periode på 4 måneder.
Stk. 2. Den i arbejdsmiljølovens kapitel 9 fastsatte minimumsperiode på 24 timers ugentlig hvile medtages ikke i beregningen af gennemsnittet inden for referenceperioden.

Stk. 3. Hvor en natarbejder er beskæftiget ved særlig risikofyldt arbejde eller ved arbejde, der indebærer en betydelig fysisk eller psykisk belastning, må der ikke arbejdes mere end 8 timer i løbet af en periode på 24 timer, i hvilken der udføres natarbejde.

§ 6. Lønmodtagere skal tilbydes gratis helbredskontrol, inden de begynder beskæftigelse med natarbejde og derefter inden for regelmæssige tidsrum på mindre end 3 år.
 
Loven blev vedtaget  den 31. juli 2003
 
Loven kan du finde på AT's hjemmeside
Loven kan du finde på retsinfo, klik her
 

Relaterede sider: