F√łlg os p√• Facebook

Risikoanalyser

I princippet findes der ikke hændelige uheld. Der er altid en adfærd, der forårsager uheldene. Denne adfærd tilhører dog ikke nødvendigvis den, der kommer til skade.

 

Når en risiko er blevet konstateret på arbejdspladsen, bør man tage stilling til nedenstående spørgsmål.
Kan risikoen fjernes?
Nogle risici kan fjernes fuldstændigt. Fx kan man holde op med at benytte et farligt kemikalie.
 
Kan risikoen reduceres?
Hvis man ikke kan fjerne faren, kan man undersøge, om man kan behandle den aktuelle fare, så risikoen formindskes. Det kan ske gennem personligt værneudstyr og ved ændring af procedurer og praksis mv.

Kan risikoen tolereres?
Ved at beskrive den givne risiko kan man afgøre, om risikoen er på et niveau, der kan accepteres. Kender man risikoen til bunds, ved man ofte også, hvordan man skal handle på den.

Kan risikoen gives videre til andre?

Nogle gange kan det være hensigtsmæssigt at overføre en given risiko til specialister, der har trænet sig i at udføre en farlig opgave, og derfor udsætter sig for en mindre risiko.

 


Relaterede sider: