F√łlg os p√• Facebook

Varmefri i forhold til arbejdspladser

Dette er ikke reguleret i arbejdsmiljøloven

Om man må gå hjem fra sit arbejde og holde fri, når det er hedebølge udenfor og meget varmt på arbejdspladsen, er ikke reguleret i arbejdsmiljøloven.

Arbejdsgiveren skal efter arbejdsmiljøloven træffe de nødvendige foranstaltninger, hvis det bliver så varmt, at der er fare for sikkerhed og sundhed. Men hvad der er arbejdstid, og hvornår man må forlade sit arbejde og holde fri, er et arbejdsretligt spørgsmål. Om man må holde varmefri vil eventuelt kunne fremgå af den overenskomst, man er omfattet af eller øvrige aftaler mellem arbejdsgiver og de ansatte.