F√łlg os p√• Facebook

Nærved ulykker

Nærved-ulykker er en vigtig del af det forebyggende arbejde og skal registreres og undersøges.

Analyser af nærved-ulykker kan give indikationer på hvad, hvor og hvorfor en arbejdssituation kan blive farlig.

Beskrivelse af nærved-ulykken
 • Hvad skete der?
 • Hvorfor kom ingen til skade?
 • Hvad ville konsekvenserne af en mere omfattende ulykke have været?
 • Er en lignende nærved-ulykke sket før?
Hvad var det, der gjorde, at det næsten gik galt?
 • Tekniske fejl i udstyr eller sikkerhedsanordninger?
 • Fejl i vedligeholdelse eller service?
 • Fejl i instruktioner?
 • Manglende instruktion og/eller uddannelse?
 • Dårlig kommunikation?
 • Fejltagelser eller mangler i sikkerhedsorganisationen?
Hvad skal der gøres for, at det ikke kan ske igen?
 • Handlingsplan
 • Hvem har ansvaret for, at det ikke kan eller skal ske igen?
 • Hvornår skal forholdene være bragt i orden?
Gode links omNærved-ulykker

Websitet Nul Arbejdsulykker

Websiden arbejdsulykker.dk rummer 30 forskellige metoder til forebyggelse af arbejdsulykker, som har været anvendt på både danske og udenlandske virksomheder. Beskrivelserne er lavet af professionelle rådgivere, der har brugt dem i praksis.


Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder, At-vejledning

Arbejdstilsynets vejledning beskriver de generelle retningslinjer for, hvordan en virksomhed kan forebygge arbejdsulykker ved hjælp af et højt sikkerhedsniveau. Vejledningen er målrettet små virksomheder.


Forebyggelse af arbejdsulykker i store og mellemstore virksomheder, At-vejledning

Arbejdstilsynets vejledning beskriver retningslinjerne for, hvordan en virksomhed kan forebygge arbejdsulykker ved hjælp af et højt sikkerhedsniveau. Vejledningen er målrettet store og mellemstore virksomheder.


Forebyggelse af ulykkesrisici ved hjælp af orden og ryddelighed, At-vejledning

Arbejdstilsynets vejledning handler om, hvordan man kan forebygge ulykkesrisici, der skyldes rod og uorden.


Websitet Forebyg Nu – om ulykker i bygge og anlæg

Siden beskriver hvordan undersøgelse af ulykker og nærved-ulykker kan forebygge lignende ulykker i fremtiden.


Relaterede sider: