F√łlg os p√• Facebook

Ulykkesanalyse

Det centrale i sikkerheds- og sundhedsarbejdet er at forebygge.
 
Sker ulykken alligevel, så brug de dyrekøbte erfaringer til at forebygge. Gennemfør derfor en grundig og seriøs ulykkesanalyse.

Er det "næsten-ved-at-gå-galt", så anvend også de erfaringer til at forebygge. Det er angivet i bestemmelserne, at også tilløb til ulykker skal registreres.

Forudsætningerne for en god forebyggelse er gode holdninger

Den bedste forebyggelse ligger i at have den holdning, at der ikke må ske arbejdsulykker, og at sundhedsskader skal undgås.

Der, hvor man med mest succes kan sætte ind med det forebyggende arbejde, er ved at have
  • en klar arbejdsmiljøpolitik, der fremmer gode holdninger
  • en god organisering af arbejdet, og ved
  • løbende at foretage undersøgelser og overvågninger bl.a. gennem risikovurderinger, arbejdspladsvurderinger, indsatser som f.eks. indsatser mod ensidigt, gentaget arbejde eller andre former for indsatser

Relaterede sider: