F√łlg os p√• Facebook

Ny ballade i EU om arbejdstidsdirektivet

 
Et udvalg i Europa-Parlamentet har i 2014 sat en kæp i hjulet for ministerrådets plan om at kæde en vedtagelse af arbejdstidsdirektivet sammen med en vedtagelse af vikardirektivet.
 
Det var ved hjælp af denne sammenkædning, det i juni lykkedes at få opløst de store mindretal, der i årevis har blokeret for den ændring af arbejdsdirektivet, som to domme ved EF-domstolen nødvendiggjorde. Men EU-parlamentarikerne vil splitte pakken op, så vikardirektivet kan vedtages, mens der kræves gennemgribende ændringer i arbejdstidsdirektivet.
 
Arbejdstidsdirektivet indebar blandt andet en mulighed for en arbejdsuge på 60-65 timer, men et flertal i Europa-Parlamentets beskæftigelses- og socialudvalg vedtog onsdag, at den maksimale arbejdstid skal være 48 timer om ugen, og at den såkaldte opt-out mulighed for at se bort fra denne regel skal fjernes i løbet af tre år.
 

Desuden mener EU-parlamentarikerne i modsætning til ministrene, at den tid, hvor f.eks. læger er på vagt uden at foretage sig noget, skal betragtes som arbejdstid.

Også med hensyn til hvileperioder er der uenighed mellem ministre og parlamentarikere. Ministrene lægger op til, at arbejdere, der ikke har kunnet nå at holde deres aftalte hvileperioder, skal have kompensation inden for en rimelig periode. I rapporten lægger EU-parlamentsudvalget op til, at kompensationen skal finde sted i umiddelbar forlængelse af arbejdstiden.
 
Derimod er EU-parlamentarikerne enige med ministrene om, at arbejdstidsbestemmelserne skal ses i forhold til den enkelte kontrakt og ikke til den enkelte arbejdstager.
 
Rapporten er udarbejdet af det socialdemokratiske medlem Alejandro Cercas, der kalder fremgangsmåde i ministerrådet for åbenlys afpresning. Rapporten blev onsdag vedtaget med 35 stemmer for og 13 imod.
 

Det danske socialdemokratiske medlem af udvalget, Ole Christensen, stemte for, mens Venstres medlem af udvalget, Anne E. Jensen, er uenig i beslutningen.
 

Sagen skal nu op på Europa-Parlamentets plenarmøde i Strassburg i december. Efter planen skulle afstemningen i udvalget om rapporten først have fundet sted 2. december 2014. Men den blev fremskyndet for at give plads til uformelle drøftelser med ministerrådet om et kompromis, inden EU-Parlamentet tager endelig stilling. Der kræves et absolut flertal blandt parlamentsmedlemmerne for, at udvalgets forslag om ændringer af ministerrådets direktivforslag kan vedtages.

 


Relaterede sider: