F√łlg os p√• Facebook

Flere arbejdsdage i træk og stort løftearbejde

giver lidt mere ond i ryggen

Fuldtidsmedarbejdere i supermarkeder oplever at få lidt mere ondt i ryggen fra den ene arbejdsdag til den anden, når de har flere arbejdsdage i træk. En større løftemængde på de enkelte arbejdsdage øger også graden af ondt i ryggen. En enkelt fridag ser dog ud til at være nok til at komme sig igen.
 

Det er velkendt, at fysisk hårdt arbejde med meget løftearbejde øger risikoen for smerter i muskler og led. De fleste tidligere undersøgelser om løftearbejde og rygsmerter er baseret på spørgeskemaer, hvor medarbejderne selv har svaret på spørgsmål om, hvor meget, hvor ofte og hvordan de løfter. Det har både fordele og ulemper.

Derfor er forskerne i en ny undersøgelse gået andre veje og har i stedet indhentet informationen om, hvor meget den enkelte medarbejder løfter, direkte fra butikscheferne i 51 danske supermarkeder. Butikscheferne oplyste forskerne om den enkelte medarbejders daglige arbejdstid, og hvor mange forskellige paller med varer, medarbejderen havde håndteret dag for dag i løbet af de tre uger.

I alt 95 medarbejderne på fuld tid med dagligt løftearbejde medvirkede i undersøgelsen, der forløb over tre uger. Hver morgen og aften modtog de en sms-besked fra forskerne, hvor de blev bedt om at vurdere graden af rygsmerter på en skala fra 0 til 10. Forskerne koblede informationerne om løftearbejdet fra butikscheferne sammen med sms-svarene fra medarbejderne.
 

1.212 kg løftet på en arbejdsdag

Undersøgelsen viser, at både flere arbejdsdage i træk og en større samlet løftemængde på den enkelte arbejdsdag, øgede graden af rygsmerter den efterfølgende morgen. Medarbejderne løftede i gennemsnit hver dag over 1.200 kg og arbejdede 8 ½ time. Forskerne kunne konstatere, at medarbejderne havde mere ondt i ryggen morgenen efter en arbejdsdag sammenlignet med efter en fridag. Forskerne fandt, at smerten i ryggen blev akkumuleret, når medarbejderne havde flere arbejdsdage, der lå direkte i forlængelse af hinanden.

-Vi kan se, at flere arbejdsdage i træk øgede graden af rygsmerter fra dag til dag. Men blot en enkelt fridag så ud til at være nok til at få rygsmerten tilbage på samme niveau som før arbejdsdagene. Det er interessant, og derfor vil vi gerne lave mere af denne type forskning, da det vil kunne bruges til at planlægge sammensætningen af arbejdsuger og arbejdsdage, hvor der indgår løftearbejde, siger professor Lars L. Andersen fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, som har ledet forskningsprojektet.


Jo større løftemængde, jo flere smerter dagen efter

Resultaterne tyder ifølge Lars L. Andersen på, at der er en eksponerings-respons-sammenhæng mellem den akkumulerede arbejdsbyrde og intensiteten af smerter i ryggen, det vil sige at jo større samlet løftemængde pr. arbejdsdag, jo flere smerter den efterfølgende dag. Dog var forøgelsen af smerterne relativt små, og derfor skal der flere undersøgelser til for at finde ud af, om og hvilke langsigtede konsekvenser, der er af løftearbejdet.