F√łlg os p√• Facebook

Hvor varmt må der være på kontoret?

Arbejdstilsynet anbefaler, at temperaturen holdes på 20-22ºC ved stillesiddende eller stillestående arbejde.

 

Spørgsmål: 
Hvor varmt må der være på kontoret. 

Svar:
Generelt bør temperaturen under normale klima- og arbejdsforhold holdes på 20-22°C ved stillesiddende arbejde og må ikke overstige 25°C. Kan denne temperatur ikke holdes, selv ved normale udetemperaturer, bør det undersøges, hvad årsagen hertil kan være.
 

Arbejdstilsynet kræver, at temperaturen holdes under 25ºC, bortset fra perioder med hedebølge.

Hvis det er vanskeligt at holde temperaturen i lokalet under 25ºC i perioder, hvor udetemperaturen ikke er specielt høj, vil lokalet ofte være for varmt under en hedebølge. For høje temperaturer kan bl.a. skyldes belysningen, mange mennesker i lokalet, maskiner og skærme samt solskin gennem store, uafskærmede vinduer.
 

Når det er meget varmt udendørs, er varmetabet til omgivelserne fra et arbejdsrum mindre end normalt. Temperaturen stiger derfor og kan komme over 25ºC. Det accepteres af Arbejdstilsynet. Men meget høje temperaturer kan give gener og udgøre en helbredsrisiko. Derfor bør man tage visse forholdsregler,

 

På DMI´s hjemmeside er der et skema, somman kan bruge til at vurdere effekten af høje temperaturer, når der også tages hensyn til den relative fugtighed. Bemærk, at der ikke er taget hensyn til stråling i skemaet.

Læs også At-vejledning A.1.3 om arbejde i stærk varme og kulde.


Gode råd ved høje udetemperaturer
 • Hvis der ikke kan holdes en temperatur på under 25ºC i perioder med normale udetemperaturer, skal man finde årsagen og løse problemet.
  Bemærk, at det er individuelt, hvor meget mennesker påvirkes af varme.
 • Sørg for, at medarbejdere med stillesiddende arbejde får et passende antal pauser, hvis temperaturen er over 35ºC og luftfugtigheden er 40-60 pct.
 • Hvis luftfugtigheden overstiger 40-60 pct., skal medarbejdere med stillesiddende arbejde have pauser, selv om temperaturen er under 35ºC.
 • Pauserne skal holdes i lokaler med lavere temperatur eller udendørs.
 • Påklædningen bør være let. Hvis der er krav om uniform, som er varm, skal pauserne eventuelt være længere. Alternativt skal pauserne holdes i lokaler med lavere temperatur.
 • Medarbejderne skal have adgang til rigeligt drikkevand.
 • Vær særlig opmærksom på risikogrupper. Det vil sige gravide, ældre og medarbejdere med hjerte- eller lungesygdomme. Risikogrupperne skal eventuelt have længere pauser, eller helt undgå at blive udsat for de høje temperaturer.
 • Hvis en medarbejder har symptomer på varmeudmattelse (svimmelhed, kvalme, synsforstyrrelser og hovedpine), skal medarbejderen straks hjælpes ud i køligere omgivelser. Sørg desuden for, at medarbejderen får rigeligt at drikke.
 • Hvis en medarbejder besvimer eller falder om, skal der tilkaldes en ambulance. Hedeslag skal behandles akut.
   

Relaterede sider: