F√łlg os p√• Facebook

Belastende arbejdstider

 

Arbejdstid kan have betydning for helbred, sikkerhed, familierelationer mm. og kan placeres forskelligt i forhold til døgnet, ugen og året.
 

Arbejdstiden kan have forskellig længde og være samlet i kortere eller længere perioder på en regelmæssig eller uregelmæssig måde.

I år 2010 havde 80% almindeligt dagarbejde. Til gengæld er mange af de grupper, der har skæve og skiftende arbejdstider, hårdt belastet.


Lange arbejdsuger er især almindelige blandt:

  • Selvstændige indenfor byggeri, serviceerhverv, landbrug og butiksområdet
  • Dagplejemødre: en aftalt arbejdstid på 48 timer
  • Brandfolk, arbejder 48 timer om ugen
  • Socialpædagoger kan have almindelige vagter og døgnvagter blandet sammen
  • Chefer og mandlige akademikere
  • Transport og engroshandel samt privat kontor og administration.
 
Tre gode links omarbejdstider

Natarbejde. Hvad gør det ved dig - og hvad kan du gøre ved det

I denne pjece, som erlavet i samarbejde af 3F og Arbejdsmiljøinstituttet, kan du læse om skæve arbejdstiders konsekvenser for helbred og det sociale liv.


Rapport om det grænseløse arbejde

Her finder du et grundigt og levende oplæg fra Teknologirådet om balancen mellem arbejds- og privatlivet på fremtidens arbejdsmarked. Se bl.a. et resumé af konferencen ”Det grænseløse arbejde”.
 

Er der brug for grænser i det grænseløse arbejde?

I denne pjece fra Århus Kommunes BST illustreres behovet for at sætte grænser i det moderne arbejdsliv. Få inspiration til handling på både arbejdsplads-, gruppe- og individniveau.

Kilde: arbejdsmiljøviden.dk