F√łlg os p√• Facebook

APB - arbejdspladsbrugsanvisning

Bemærk at nye regler er på vej på området og de træder i kraft den 1. juli 2019 - læs mere her

Nemt tilgængeligt program til fremstilling af arbejdspladsbrugsanvisninger og registrering af virksomhedens kemikalier.
Intranet modul : Se eksempel.
Etiket Modul : Læs mere
 
Hvis I anvender et faremærket produkt, skal der udarbejdes en arbejdspladsbrugsanvisning. Formålet med arbejdspladsbrugsanvisningen er at medarbejderne skal vide, hvordan man undgår at blive påvirket/udsat, hvis man arbejder med farlige produkter. Man skal derfor kende til værnemidler, forholdsregler og hvad man gør, hvis der skulle ske et uheld.
 

Arbejdspladsbrugsanvisningen kan laves som et tillæg til leverandørbrugsanvisningen.

Når jeres arbejdsplads modtager faremærkede produkter er leverandøren forpligtet til at levere en 16-punkts leverandørbrugsanvisning (LBA) - også kaldet et sikkerhedsdatablad. Ofte kan man også hente disse på Internettet.

Da leverandøren ikke har noget kendskab til den enkelte arbejdsplads og hvordan produktet hér anvendes, skal arbejdspladsen skrive disse lokale informationer ned i et tillæg.

I tillægget skal der fx oplyses om:

  • Hvorledes produktet håndteres på den jeres arbejdsplads?
  • Præcis hvilke værnemidler anvender I og hvor findes de?
  • Hvor findes førstehjælpsudstyr og brandslukningsmateriel?
  • Hvordan håndteres spild?
  • Hvor opbevares produktet?
  • Hvor afleveres affald?

Det er vigtigt at bemærke, at I ikke skal gengive oplysninger fra leverandørbrugsanvisning (LBA), men at I skal tilføje yderligere oplysninger.

Efter arbejdsmiljølovgivningens regler udgør et udfyldt skema sammen med leverandørbrugsanvisningen (LBA) en arbejdspladsbrugsanvisning.
 

Tillægsskema

Man kan for stoffer og materialer, der minder om hinanden med hensyn til farlighed og anvendes på samme måde, nøjes med at lave én fælles brugsanvisning.

Vi anbefaler, at I sætter APB’erne i en mappe mærket "Brugsanvisninger", og hænger en kopi af APB’en op, hvor produktet anvendes.

Alle medarbejdere, der har med produktet at gøre, skal gøres bekendt med indholdet i såvel leverandørbrugsanvisningen som tillægsskemaet. Medarbejderne skal desuden vide hvor mappen med brugsanvisninger er, og den skal være let at komme til.

 
Få mere information

Læs mere om arbejdspladsbrugsanvisning, leverandørbrugsanvisning mm. på Arbejdstilsynets hjemmeside

 


Relaterede sider: