Følg os på Facebook
Kursusoversigt og tilmelding

EASY

Den 17. juni fik Danmark et nyt system til anmeldelse af arbejdsulykker. Det nye EASY-system gør det lettere for brugerne at anmelde ulykker.
 
Opbygningen af anmeldelsen er blevet forenklet, kommunikationen er blevet klarere, og der er færre trin i processen. Det skal bidrage til, at flere arbejdsulykker bliver anmeldt korrekt. Samtidig skal virksomhederne bruge færre ressourcer på at anmelde. 
 
Det nye system EASY er blevet til i et tæt samarbejde mellem Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, Arbejdstilsynet og ATP.


Virksomheder, læger, hospitaler, fagforeninger m.fl. kan tilmelde sig og anvende EASY. Private tilskadekomne kan bruge EASY med digital signatur.

EASY sikrer at:

 • Anmeldelsen automatisk bliver sendt til de rigtige modtagere, som er dit forsikringsselskab, Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdstilsynet
 • Når du anmelder via EASY, bliver du automatisk bedt om at give alle de oplysninger, som dit forsikringsselskab, Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdstilsynet skal bruge.
 • Det giver den hurtigste sagsbehandling til gavn for både anmelder, tilskadekomne, forsikringsselskab og de relevante myndigheder.
 • Den enkelte virksomhed kan udtrække statistik over egne anmeldelser.


Hvordan tilmelder man sig EASY og kommer i gang?
Du kan tilmelde dig EASY ved at bestille en pinkode (førstegangskode) på https://easy.ask.dk/easy/. Vælg: Tilmeld virksomheden.
 
Pinkoden kan bestilles enten til hele CVR-enheden og de underliggende p-enheder eller til den enkelte p-enhed. Læs mere om cvr-enheder og p-enheder i afsnittet nedefor om CVR.
 
Arbejdsulykker skal anmeldes
Arbejdsgivere har pligt til at anmelde arbejdsulykker til Arbejdstilsynet ifølge bekendtgørelse nr. 33. af 20. januar 2003. Arbejdsulykken skal anmeldes, hvis der er uarbejdsdygtighed ud over den dag, hvor skaden skete..

Arbejdsgivere har endvidere pligt til at anmelde arbejdsulykker til den lovpligtige arbejdsskadeforsikring, hvis der kan blive tale om ydelser som følge af ulykken i medfør af bekendtgørelse nr. 997 af 20. oktober 2005.

Alle har ret til at anmelde en arbejdsulykke.

Ulykker,der ikke er pligt til at anmelde videresendes ikke til myndighederne, men registreres i EASY.

Reglerne gælder også for anmeldelse af arbejdsulykker til Energistyrelsen, Søfartsstyrelsen og Statens Luftfartsvæsen.
 
Arbejdsbetingede lidelser skal anmeldes
Læger og tandlæger skal anmelde formodede og konstaterede arbejdsbetingede lidelser (erhvervssygdomme) til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, og Arbejdstilsynet ifølge bekendtgørelse nr. 950 af 26. november 2003.

Alle har ret til at anmelde en arbejdsbetinget lidelse, men kun læger kan anmelde disse via EASY, da det kræver særlige medicinske oplysninger.
 
Fordele ved at anvende EASY
For anmelderen af en arbejdsskade betyder EASY:
 • at arbejdsskader kun skal anmeldes ét sted og én gang
 • at det bliver lettere at anmelde, da der tilbydes hjælp (telefonisk, via mail og vejledning)
 • at arbejdsskaderne kan anmeldes hele døgnet
 • at der kan laves statistikker og dataudtræk ud fra virksomhedens anmeldelser
 • at du ikke skal bekymre sig om at sende anmeldelsen til dit forsikringsselskab, Arbejdstilsynet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, . EASY sørger automatisk for at sende anmeldelsen til alle relevante parter
 • at du altid kan fremsøge og udskrive tidligere elektronisk indsendte anmeldelser
 • at du kan gemme en anmeldelse som kladde og gøre den færdig til indsendelse senere
 • at du kan oprette skabeloner, som sikrer, at ensartede arbejdsskader bliver nemmere at anmelde
 • at du kan oprette brugere og tildele dem roller, så arbejdet med at udfylde og anmelde kan fordeles mellem flere medarbejdere.
Om lægeerklæringer i EASY
Når du bruger papirblanketten til at anmelde en arbejdsulykke, skal du indhente og videresende lægeerklæringen til forsikringsselskabet.

Når du anmelder elektronisk, er det forsikringsselskabet, der sørger for at indhente lægeerklæringer direkte i dialog med skadelidte og vedkommendes læge. Det sikrer, at der kun udarbejdes lægeerklæringer, som er nødvendige for at afgøre en konkret sag.

Forsikringsselskabet vil desuden indhente de nødvendige samtykker fra den tilskadekomne.
Du kan læse mere om CVR på http://www.cvr.dk/.

Relaterede sider: