F√łlg os p√• Facebook

Fokusområder i arbejdsmiljøarbejdet

Til dig som er arbejdsmiljørepræsentant og arbejder i en arbejdsmiljøgruppe

Bliver man først "tændt" på arbejdsmiljø, kan man altid finde forbedringer. Selv forbedringer, som andre anser for umulige, kan gennemføres. F.eks. var det i mange år en fastslået kendsgerning, at man i den grafiske branche kun kunne rense trykkemaskinerne i en meget farlig væske. En dag fandt en medarbejder ud af, at det kunne gøres lige så let og ganske ufarligt med spiseolie!
 
Det kan derfor være hensigtsmæssigt hele tiden at have de generelle forebyggelsesprincipper for øje.

Principperne kan i hver enkelt branche tilpasses branchens særlige forhold. De bærende idéer i forebyggelsesprincipperne er bl.a.
  • Gør menneskets arbejdssituation så god som muligt
  • Erstat det farlige med det mindre farlige
  • Planlæg arbejdet således, at der er den mindst mulige risici
  • Først når alle andre muligheder for forebyggelse er opbrugte:
  • Beskyt da den enkelte person gennem anvendelse af personlige værnemidler