F√łlg os p√• Facebook

Hviletid på 11 timer i døgnet

Du skal have 11 timers samlet hvile i et rullende døgn.
Det vil sige, at når man tæller 24 timer bagud, skal man have haft 11 timers samlet hvile indenfor disse 24 timer.


Efter de nugældende regler i Danmark kan man have hviletid samtidigt med rådighedsforpligtelse. Når man blev kaldt, bliver hviletiden afbrudt, og man skal tælle forfra – hvad enten man arbejder hjemmefra eller skal tage ind på arbejdspladsen.

Arbejdstilsynet administrerer stadig efter denne regel, men i en EU-dom er det afgjort, at hvis man skal være et bestemt sted – i den konkrete sag på et vagtværelse – så skal det tælle som arbejdstid.

Det giver en beskyttelse af medarbejderne, men kan også betyde en meget ringe Ô¨āeksibilitet i forhold til rådighedsvagter. Det kan være til gene både for de ansatte og for arbejdsgiverne.

Nedsættelse af hviletiden til 8 timer i særlige tilfælde Der er dog under alle omstændigheder mulighed for at udskyde hviletiden, og hvis der er lavet aftaler om det, er der mulighed for at nedsætte den til 8 timer et antal gange om året. Denne mulighed Ô¨Āndes også i et vist omfang, hvis arbejdet kan have betydning for opretholdelse af menneskeliv, transportmuligheder mv. 


Relaterede sider: