Følg os på Facebook
Kursusoversigt og tilmelding

Arbejdspladsvurdering

Alle virksomheder i EU er lovpligtig ansvarlig for, at der udarbejdes en APV. APV er en systematisk gennemgang af virksomhedens arbejdsmiljø og skal indeholde kortlægning - vurdering - prioritering - løsning - handling og opfølgning.
 
Arbejdsgiveren skal sørge for, at der udarbejdes en skriftlig APV.

 
I APVén skal virksomheden tage stilling til, om der er arbejdsmiljømæssige forhold, der kan medføre sygefravær. At arbejde med at reducere sygefraværet er for mange svært, men fakta er, at ingen har gavn af, at man undlader at tage fat. At arbejde med sygefraværet vil være til gavn for både de, der har fraværet, og for virksomheden i form af lønbesparelser og en øget effektivitet.

Ud over sygefravær er der en række fokusområder, som ligeledes skal inddrages i virksomhedens APV:
  • Gravide på arbejdspladsen. Hvad gør vi, når en ansat bliver gravid?
  • ATEX - kortlægning og risikovurdering af eksplosionsfaren i virksomheden
  • Kemikalievurdering/kemisk APV - har I styr på kemikalierne?
En APV skal ajourføres, når der sker ændringer i arbejdet, som har betydning for  virksomhedens arbejdsmiljø, dog senest hvert 3. år.
 
Internetbaseret APV
Vi kan tilbyde forskellige værktøjer i forbindelse med udarbejdelse af en arbejdspladsvurdering på jeres virksomhed. Værktøjerne kan indarbejdes i vores internetbaserede APV, som er et værktøj der giver overblik og holder styr på dokumentationen.
 

APROPOS kommunikation er behjælpelig med opstart og gennemførelse af APV. Vi har stor erfaring med opbygning af koncepter på mange forskellige arbejdspladser.


Relaterede sider: