Følg os på Facebook
Kursusoversigt og tilmelding

APV giver bedre tal på bundlinjen

En arbejdspladsvurdering (APV) kan være med til at gøre medarbejderne mere kreative og produktive. Og det giver bedre tal på bundlinjen.  Der sættes fokus på, hvem der kan rådgive små og mellemstore virksomheder, så de får lavet en god APV.
 

Mange, især små virksomheder, har endnu ikke udarbejdet en APV, selvom den er lovpligtig og ifølge Arbejdstilsynet det første skridt på vejen til et godt arbejdsmiljø,


 

Derfor havde Arbejdstilsynet og Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur indbudt en række af de rådgivere virksomhederne allerede benytter sig af til en drøftelse af deres muligheder og interesser i at udbrede kendskabet til APV. Målet var at få jobcentre, revisorer og forsikringsbranchen – aktører som ikke tidligere har været på banen i APV-arbejdet – til at indtage en slags ambassadørrolle i forhold til fordelene ved en god APV.

Produktive og kreative medarbejdere
Der var ret stor enighed blandt deltagerne om, at APV er et godt redskab til at skabe trivsel og arbejdsglæde på arbejdspladsen. Det giver produktive og kreative medarbejdere og dermed bedre tal på bundlinjen. Peter Frandsen fra Frandsen EL A/S fortalte således, at et øget fokus på APV i hans virksomhed har været med til at give mere arbejdsglæde og korpsånd.

– Bundlinjen er blevet væsentlig bedre, selvom jeg aldrig har sendt så mange på kurser som nu, sagde Peter Frandsen blandt andet.

Revisorer som eksperter i risikovurdering

Revisorerne er tæt på virksomhederne og har i forvejen deres tillid. Mange revisorer taler allerede APV med virksomhederne. Det fortalte Direktør Charlotte Boline Jepsen fra revisorbranchen, som oplever, at de fleste virksomheder gerne vil lave APV, men ikke får det gjort. Charlotte Boline Jepsen gav udtryk for, at revisorerne kan have en interesse i at udvide deres forretningsområde til at rådgive om APV. I forvejen er de jo eksperter i risikovurdering og kan derfor hjælpe med systematik, værktøjer og opfølgning.

 

Jobcentrene kan rådgive om attraktive arbejdspladser

 

Jobcentrene kan bruge APV, når de skal afgøre, hvor det er muligt at oprette skånejob. I en tid med mangel på arbejdskraft, er det derfor en fordel for virksomheden at kunne fremvise en god APV. Det fortalte Hans Lund Rasmussen fra Foreningen af Jobcenterchefer. Han mente desuden, at jobcentrene kan bidrage ved at anbefale APV til virksomhederne som et strategisk ledelsesværktøj, der kan synliggøre, at man har en attraktiv arbejdsplads. Det vil hjælpe virksomheden til en bedre rekruttering, fastholdelse og et mindre sygefravær, understregede Hans Lund Rasmussen.

Lav risiko – lav forsikringspræmie
Forsikringsselskaberne fastsætter virksomhedernes forsikringspræmie ud fra en risikovurdering, hvor de ser på ulykkesstatistik og screening fra Arbejdstilsynet. Men også APV kan inddrages for at se, om virksomheden har styr på det forebyggende arbejdsmiljøarbejde. Risikoingeniør Kaj Wind fra Tryg Vesta fortalte, at Tryg Vesta, når de tegner forsikring taler med lederne om deres holdning til arbejdsmiljøet, herunder om de har fået lavet APV, og hvordan de håndterer sundhed på arbejdspladsen. Flere af de tilstedeværende gav udtryk for, at billigere forsikring vil være en god motivation for APV-arbejdet.

Synliggør gevinsten ved APV

I en række workshops i konferencens sidste del skulle deltagerne give deres bud på, hvordan man får flere virksomheder til at lave APV. Der var enighed om, at det afgørende er at synliggøre gevinsterne ved APV. Det skal fremhæves, at APV giver bedre produktivitet og bedre tal på bundlinjen. Og at APV kan være med til at skabe attraktive arbejdspladser, som igen kan være en hjælp til fastholdelse og rekruttering samt nedbringelse af sygefraværet.

Konferencen om APV vil blive fulgt op i løbet af Det Europæiske Arbejdsmiljøagenturs kampagne om APV i 2008/2009.

Relaterede sider: