F√łlg os p√• Facebook

Den vanskelige samtale og når samtalen er nødvendig

Her er vedlagt 2 procesværktøjer til inspiration


Procesværktøjet er ikke en udtømmende ”kogebog”, men giver nogle forklaringer og idéer til inspiration og handlemuligheder, som lederen selv må tilpasse i situationen.

Værktøjet "Den vanskelige samtale"
kan hjælpe dig til at tage beslutningen om at gennemføre samtalen • giver dig en metode til at gennemføre den vanskelige samtale • hjælper dig til at blive afklaret, så du ikke føler samtalen som en belastning, men som en nødvendig ledelsesopgave for at få noget ændret • giver dig konkrete eksempler på hvilke formuleringer, der vil kunne fremme samtalens formål – og hvilke der næppe fører til det ønskede resultat


Når samtalen er nødvendig

Værktøjet "Når samtalen er nødvendig"
Som vi alle nok har erfaret, er ikke alle samtaler nødvendige og produktive. Der er mange samtaler om unødvendige ting og mange vigtige samtaler, som bliver udvandet af irrelevant indhold. Der er også mange samtaler, der er unødvendige, men som ser nødvendige ud. Det er vores håb, at dette hæfte kan hjælpe dig med at gøre dig klart, hvad du har på hjerte, og hvordan du vil bruge samtalen til at skabe den ønskede effekt.