F√łlg os p√• Facebook

Definitionen på en ulykke er

 
Den klassiske definition er (skrevet på advokatsprog):
"En ulykke er en udefra kommende og virkende af den forsikredes vilje uafhænige pludselige indtrædende begivenhed, der har skadelige påvrkninger af den pågældendes helbredstilstand til følge". 
Det betyder, at du ikke kan forvente at få erstatning, hvis ulykken er opstået, fordi du får et ildebefindende og falder ned ad en trappe, eller fordi du løfter noget tungt og får et alvorligt vrid i ryggen. 
 
Normalt formuleres ulykkesbegrebet på arbejdspladsen således:
  • at den ansatte er på arbejdet eller de forhold som arbejdet foregår under
  • udefrakommende eller virkende
  • at det der sker, er uafhængig af den tilskadekomnes vilje
  • pludselig indtrædende begivenhed 
  • der har skadelig påvirkning af den pågældendes helbredstilstand til følge
Tilløb til ulykker
Sikkerhedsgruppen skal deltage i undersøgelser af ulykker, forgiftninger, sundhedsskader og tilløb hertil og anmelde dem til arbejdsgiveren eller dennes repræsentant. Med sigte på forebyggelse er det meget vigtigt, at sikkerhedsgruppen inddrages allerede ved tilløb til arbejdsskader, således at foranstaltninger kan træffes, inden skaden sker. Også i de tilfælde, hvor skaden er sket, skal gruppen inddrages for at forhindre, at den samme situation opstår igen. Det er det samme synspunkt, der ligger til grund for kravet om, at arbejdsgiveren skal underrettes om ulykker og tilløb til ulykker.

Kontakt os
I er altid velkomne til at kontakte APROPOS kommunikation og få rådgivning om, hvilke moduler der kan passe til jeres virksomhed og behov. Vi kan også skræddersy et kursus, til jeres ønsker og behov.

Relaterede sider: