F√łlg os p√• Facebook

Stor arbejdsmængde, tidspres og uklare krav

Arbejdstilsynets interne materiale og spørgsmål til virksomhederne

1. november 2020 trådte en ny bekendtgørelse omhandlende det psykiske arbejdsmiljø i kraft. Det er første gang at Arbejdstilsynet samler de vigtigste regler om psykisk arbejdsmiljø i én bekendtgørelse, sådan som et bredt flertal i Folketinget blev enige om med arbejdsmiljøaftalen fra 2019

Danmark er ét af de første lande i Europa, der får en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø. Til sammenligning har vi langt over hundrede bekendtgørelser, der konkretiserer det fysiske arbejdsmiljø.

Stor arbejdsmængde og tidspres kan bl.a. medføre stress og udbrændthed. Stress er ikke en sygdom i sig selv, men langvarig stress har ofte alvorlige konsekvenser for den enkeltes helbred, livskvalitet og arbejdspræstationer. Stor arbejdsmængde og tidspres kan især være en belastning, hvis de ansatte har ringe indflydelse og mangler social støtte i arbejdet.

Når I skal vurdere, om stor arbejdsmængde, tidspres og uklare krav er et problem på jeres arbejdsplads, skal I særligt være opmærksomme på:

 • Problemer med for mange opgaver og tidspres kan fx opstå, hvis I ofte bliver forstyrret af fx telefoner eller støj i lokalerne, når der er længere perioder med travlhed eller hvis deadlines for jeres opgaver er så stramme, at I ikke har tid til uforudsete opgaver.
 • Problemerne viser sig bl.a. ved, at I ikke har tid til at holde pauser, at I ofte må arbejde i et højt tempo, at det er svært at overholde deadlines, eller at I ofte må arbejde over for at nå jeres opgaver.
 • Vær opmærksom på, om der er kolleger, som har mere travlt og er mere pressede end andre.
 • Stor arbejdsmængde og tidspres kan føre til stress og udbrændthed. Stress er ikke en sygdom i sig selv, men langvarig stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte.
 • Vær også opmærksom på, om der stilles uklare eller modstridende krav til arbejdet. Uklare krav betyder, at I kan blive i tvivl om, hvad der forventes af jer – fx i forhold til, hvordan I skal løse opgaverne, hvem der skal løse opgaverne, kvaliteten af jeres arbejde og tidsfrister.
 • Uklare og modstridende krav kan bringe jer i svære dilemmaer – fx hvis der stilles høje krav til kvaliteten af jeres arbejde samtidig med, at I skal løse opgaverne på kort tid.

Sådan arbejder I med at løse problemerne

 • Tilpas arbejdsmængden og serviceniveauet, så medarbejderne får tid nok til at udføre opgaverne, og så I samtidig opnår den ønskede kvalitet med de medarbejdere, der er til rådighed. Start med at skabe overblik over de krav, der stilles til den enkelte.

 • Sørg for god planlægning, så medarbejderne kan udføre arbejdsopgaverne i en fornuftig rækkefølge og uden unødige afbrydelser.
 • Undgå lange perioder med stort tidspres. Brug fx vikarer eller anden form for aflastning i perioder med sygdom eller spidsbelastning. Sørg for, at der er mulighed for at holde jævnlige pauser.
 • Sørg for, at der ikke er medarbejdere, som konstant er udsat for stor arbejdsmængde og tidspres. Vær også parat til at gribe ind, hvis der er medarbejdere, der har urealistisk høje eller lave forventninger til sig selv.
 • Sørg for klare retningslinjer for, hvad I forventer af medarbejderne, og instruer dem i, hvordan de skal prioritere, hvis de ikke kan nå det hele. Sørg for, at borgere, kunder og klienter ved, hvilke ydelser de kan forvente at få, og hvornår de kan forvente at få opgaverne løst.

Stor arbejdsmængde og tidspres på det danske arbejdsmarked:

 • 1 ud af 5 medarbejdere oplever sjældent eller aldrig, at de har tid nok til at nå deres arbejdsopgaver
 • 1 ud af 3 medarbejdere oplever, at de altid eller ofte har tidsfrister, der er svære at overholde
 • 2 ud af 5 medarbejdere oplever, at de altid eller ofte får uventede arbejdsopgaver, der sætter dem under tidspres

Kilde: NFA: Arbejdsmiljø og Helbred 2018


Den nye AT-vejledning om "Stor arbejdsmængde og tidspres" er nu klar til brug. 

Til næste år forventes de sidste vejledninger, at være klar:

 • Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker, og formentlig først i slutningen af 2022 vil den sidste vejledning være tilgængelig: 
 • Uklare og modsatrettede krav.