F√łlg os p√• Facebook

Lav en plan


Du er nødt til at skabe struktur og lave en plan, hvis der er for mange påvirkninger i dit liv - både arbejdsmæssigt og privat.

Det er måske en indlysende idé. Men problemet er netop, at i perioder, hvor der er et stort arbejdspres, glemmer man at planlægge. Eller også sker der det, at ens planer ikke holder.


Det eneste, der virker, er at lægge en plan og holde sig til den. Det betyder, at du skal lægge en plan, der kan strukturere dine opgaver, så du kan koncentrere dig om det vigtigste og udelade resten. Dvs. en plan, der strukturerer din tid.


Afbrydelser er planlægningens største fælde. Når man bliver afbrudt, bliver man hele tiden nødt til at tage sin plan op til overvejelse, revurdere den og evt. lave en ny plan, som så hurtigt bliver afbrudt. Og så er man inde i den onde cirkel.


Den eneste løsning er at forsøge at skabe en struktur og en plan for, hvordan du kan gennemføre den - og så holde fast i den, selv om den bliver udfordret.


Det bedste, du kan gøre, er at fortælle dine omgivelser din plan. F.eks. at nu løser du en given opgave og vil ikke forstyrres – eller at i de næste fjorten dage påtager du dig ikke nye opgaver osv.


Du bør stille dig selv følgende spørgsmål:

1.    Hvilke opgaver er de vigtigste?

2.    Hvis jeg laver en eller to af de vigtigste opgaver, hvornår skal jeg så være færdig?

3.    Hvilke opgaver jeg lade ligge?

4.    Hvad er konsekvensen af at lade en opgave ligge?

5.    Hvilke forstyrrende elementer skal jeg undgå?

6.    Hvornår vil jeg lade mig afbryde?

7.    Hvad er jeg villig til at ofre for at få lavet det vigtigste?

8.    Har jeg lagt en realistisk plan for: a) hvornår jeg skal være færdig, b) hvilke opgaver jeg kan udsætte og c) hvilke jeg evt. kan lade helt være med at løse?

9.    Skal jeg lave en ny deadline eller er der andre ting, jeg skal skære væk?

10.  Kan jeg gøre det selv, eller skal jeg tage det op med min leder?


Du skal så følge denne plan - og forsøge at lukke alt andet ude. Når opgaven er færdig, klikker du tilbage på denne side, svarer på spørgsmålene igen og laver en ny plan...


Og så må du lave teknikker, der kan hjælpe dig med ikke at blive afbrudt:

Som i andre situationer drejer det sig her om at tage alvorligt, at der er grænser for, hvor meget man kan magte.

Man må også her

  • Prioritere
  • Sætte telefonsvarer på
  • Sætte autoreply på sin mail
  • Tage en dag, hvor man enten arbejder hjemme eller fortæller kolleger og leder, at man ikke vil afbrydes.