F√łlg os p√• Facebook

APROPOS Førstehjælpskurser - gør en forskel når ulykken rammer


Førstehjælp redder liv, og med et førstehjælpskursus bliver du og dine kolleger rustet til at handle hurtigt, korrekt og effektivt, hvis ulykken er ude.

Vores førstehjælp består dels af 4 fastlagte førstehjælpskurser, og dels af Modulopbygget Førstehjælp, hvor virksomheden ud fra en række moduler selv kan sammensætte sit eget kursus efter behov og ønsker.


APROPOS kommunikations instruktører er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd. Instruktørerne har et bredt kendskab til hverdagen på danske virksomheder og kan derfor målrette kurserne efter den enkelte virksomheds udfordringer og ulykkesrisici.Vi har undervist virksomheder i førstehjælps siden 1982. Vores team består af instruktører med mange års erfaring fra ambulancetjenesten.


Besøg vores hjemmesider og læs meget mere om førstehjælp.


Førstehjælpskurser

Vi har sammensat 4 populære kurser, som erfaringsmæssigt imødekommer de behov, mange virksomheder har for førstehjælpskurser. Alle kurser kan efter aftale planlægges, så de omhandler den konkrete virksomheds indretning, arbejdsforhold og ulykkesrisici.
For alle kurser er gældende, at deltagerantallet er på maksimalt 16 personer, og at APROPOS kommunikation udsteder kursusbevis til alle, der har deltaget i samtlige kursets timer.
 
Klassisk førstehjælp - førstehjælpsbehandling på 6 timer. Dette kursus er vores absolutte topscorer hos vores kunder

På dette kursus lærer deltagerne hjertemassage samt livreddende førstehjælp. Deltagerne bliver således i stand til at håndtere en livløs person og til at yde vigtig og livreddende førstehjælp ved ulykker i trafikken, i hjemmet eller på arbejdspladsen, og her kan kurset målrettes den enkelte virksomheds forhold og ulykkesrisici.

Kurset varer 6½ time inkl. pauser og svarer til indholdet af modul 1 og 2.
Kontakt APROPOS kommunikation på 70 22 45 30 for et tilbud.


Grundkursus i førstehjælp - uddannelse på 12 timer
Kurset er særligt målrettet arbejdsmiljøgruppen, men alle medarbejdere kan naturligvis have gavn af kurset. På 2 dage kommer medarbejderne grundigt omkring alle de vigtigste elementer i førstehjælpen, og de lærer både Hjerte-Lunge-Redning, Livreddende Førstehjælp, Førstehjælp ved Tilskadekomst og Førstehjælp ved Sygdomme og bliver rustede til at være en vigtig del af virksomhedens beredskab.

Kurset varer 12  time inkl. pauser og svarer til indholdet af modul 1, 2, 3 og 4.
Kontakt APROPOS kommunikation på 70 22 45 30 for et tilbud.

Genoplivning med Hjertestarter - 6 timers kursus i genoplivning og brug af hjertestarter

Dette modul kan bestilles særskilt, men det forudsætter, at deltagerne har gennemgået modulet i Hjerte-Lunge-Redning indenfor de seneste 3 år. Deltagerne lærer at forstå og betjene en hjertestarter, 

Vi sælger også hjertesstartere. Læs mere på vores hjemmesider: www.foerste-hjaelp.dk eller www.foerstehjaelp.dk

Deltagere, der har gennemgået kursus i Hjerte-Lunge-Redning indenfor 3 år, kan gennemføre kurset på 4 timer.
Kontakt APROPOS kommunikation på 70 22 45 30 for et tilbud.
 
Vedligehold førstehjælpen - opfriskningskursus på 3 timer

Kurset giver medarbejdere, der tidligere har gennemført førstehjælpskurser, en genopfriskning i den vigtige hjertemassage og i at give kunstigt åndedræt.

Kurset svarer til indholdet af modul 6 og varer 3 timer inkl. pauser.
Kontakt APROPOS kommunikation på 70 22 45 30 for et tilbud.


Modulopbygget førstehjælp - skræddersy selv dit førstehjælpskursus
Virksomheder kan lave deres egne skræddersyede førstehjælps- kurser.
APROPOS kommunikation tilbyder, ud fra Dansk Førstehjælpsråds bestemmelser, 6 forskellige moduler, som hver varer 3 timer. Alt hvad virksomheden skal gøre er at vælge et eller flere af modulerne efter ønske og behov, så kommer  førstehjælpsinstruktørerne fra APROPOS kommunikation og gennemfører kurset hos Jer.

Læs hvad deltagerne siger efter endt kursus.

Vores kunder kommer fra mange forskellige brancher, her kan du se vores kundeliste

Kursus nr. 1. Hjerte-Lunge-Redning

Kurset gør deltageren i stand til at foretage genoplivning af en livløs person ved at yde Hjerte-Lunge-Redning og alarmere på den korrekte måde.


Kursus nr. 2. Livreddende Førstehjælp
Efter kurset kan deltageren yde livreddende førstehjælp ved ulykker, herunder handle hensigtsmæssigt
på et skadested, yde livreddende førstehjælp og forebygge chok.
Tidsforløb 3 timer 

Kursus nr. 3. Førstehjælp ved Tilskadekomst
Deltageren lærer på kurset at yde almindelig førstehjælp ved tilskadekomst og småskader som knoglebrud, forstuvninger og solstik, og man lærer at alarmere korrekt.
Tidsforløb 3 timer 

Kursus nr. 4. Førstehjælp ved Sygdomme
Med dette kursus bliver deltageren i stand til at genkende symptomerne på alvorlige, pludseligt opståede sygdomme og til at yde almindelig førstehjælp i forhold til sygdommene.
Tidsforløb 3 timer 

Kursus nr. 5. Genoplivning med Hjertestarter

Kurset gør deltageren i stand til at foretage genoplivning af en livløs person ved at yde Hjerte-Lunge-
Redning og bruge hjertestarter. Vores rutinerede instruktører vejleder i indkøb og placering af hjertestartere. Kurset forudsætter, at deltageren tidligere har gennemført modulet Hjerte-Lunge-Redning.


Kursus nr. 6. Vedligeholdelsesmodul
Kurset giver en genopfriskning i hjertemassage og i at give kunstigt åndedræt, ligesom deltagerne opdateres i eventuelt nyt indenfor førstehjælpen. Det anbefales at få opdateret sit førstehjælpskursus hvert tredje år.

Kan vi også skræddersy et kursus til vores behov

Førstehjælpsmodulerne kan sammensættes frit på kryds og tværs alt efter, hvilke konkrete ønsker og behov, I har.

I er altid velkomne til at kontakte APROPOS kommunikation på 70 22 45 30 og få rådgivning om, hvilke moduler der kan passe til jeres virksomhed og behov.

 


Relaterede sider: