F√łlg os p√• Facebook

Formål og indhold på arbejdsmiljøkursus


Et arbejdsmiljøkursus er den lovpligtige uddannelse, der sætter arbejdsmiljørepræsentanter/ sikkerhedsrepræsentanter samt arbejdsledere i en arbejdsmiljøgruppe, i stand til at løse opgaverne i virksomhedens arbejdsmiljøorganisation. 

Kurserne er tilrettelagt på en måde, så deltagerne selvstændigt arbejder med netop de problemstillinger, som har relation til egen arbejdssituation, og de regelsæt, der gælder for de pågældende områder. Herved får deltagerne erfaring med, hvor og hvordan der kan hentes hjælp og vejledning. Endvidere lægges der stor vægt på at give deltagerne et grundigt kendskab til de opgaver, pligter og rettigheder, der knytter sig til arbejdsmijløorganisationens medlemmer.

Kurserne består af to moduler på i alt 22 timer, som er fordelt på 2 + 1 dage. Perioden mellem første og anden kursusdel vil normalt være på 3 til 4 uger. Efter de første to dage kommer deltagerne tilbage til arbejdspladsen med en mindre hjemmeopgave, som løses i samarbejde med den anden part i sarbejdsmiljøgruppen, henholdsvis arbejdsleder/ arbejdsmijlørepræsentant/ sikkerhedsrepræsentant.

Kurserne gennemføres holdvis. Det vil sige, at kursusdeltagerne på et hold skal følges ad fra kursets start til afslutning. Hvis en deltager, på grund af helt specielle forhold, ikke kan gennemføre et påbegyndt kursusforløb, vil det, afhængigt af hvor i forløbet afbrydelsen sker, være muligt at afslutte kurset på et andet hold.

Det samlede kursusforløb skal være afsluttet senest 3 måneder efter, at deltageren er blevet valgt eller udpeget til arbejdsmiljøgruppen.

Kursusform
Arbejdsmiljøkurserne gennemføres som dagkursus

Hvad siger deltagerne om kurset
Læs her hvad deltagerne siger efter endt kursus:

Kursusbevis
Ved afslutningen af kurset modtager deltagerne et kursusbevis.
Det er en forudsætning for at kunne få kursusbevis, at deltageren har gennemført alle uddannelsens 22 timersamt udarbejdet en hjemmeopgave.

Kursusbeviset, der udleveres til deltageren ved kursets afslutning,. Det skal opbevares og forevises Arbejdstilsynet på forlangende