F√łlg os p√• Facebook

Arbejdsmiljøuddanelsen til dig som er nyvalgt

Nu også den netbaseret arbejdsmiljøuddannelse

APROPOS kommunikation er certificeret af Arbejdstilsynet til at udføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Hvis det ønskes tilbyder vi ligeledes også rekvireret branchespecifikke kurser over hele landet. Disse kurser vil ligeledes også foregå i Jeres lokaler. De lovpligtige kurser tilbydes også som virksomhedskurser hvor undervisningen foregår i jeres lokaler.

Læs her hvad tidligere deltagere siger

Målet med arbejdsmiljøuddannelsen er at ruste dig til dét, der er din opgave som medlem af arbejdsmiljøgruppen; nemlig at styrke samarbejdet om arbejdsmiljøindsatsen på din arbejdsplads.
 
Vi tager i hele uddannelsesforløbet udgangspunkt i arbejdsmiljøproblematikker herunder det psykiske arbejdsmiljø, som er relevante for dig og de øvrige deltagere, og kæder uddannelsens indhold sammen med en praktiske hverdag på din arbejdsplads.
 
APROPOS kommunikation ApS er siden 1999 certificeret og godkendt som kursusudbyder af den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse af Arbejdstilsynet.
 
Arbejdsmiljøuddannelsen består af en uddannelse på 22 timer, som normalt afvikles over 3 dage. (2 + 1 dage). Nu også som netbaseret uddannelse, med 4 timers introduktion.
 
Uddannelsen henvender sig til
Alle nye medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen, som ifølge arbejdsmiljøloven skal gennemføre uddannelsen. Det gælder også medlemmer, som har den gamle paragraf 9-uddannelse fra før april 1991.
 

Nu også den netbaseret arbejdsmiljøuddannelse
Den netbaserede arbejdsmiljøuddannelse indledes med 4 timers tilstedeværelsesundervisning for det samlede hold. Resten af uddannelsen gennemfører deltageren via den netbaserede læringsportal, hvor der skal løses et antal opgaver indenfor 7 uger.

E-learning kan være et godt alternativ til din travle kalender.

Det kan være, at du kender til problematikken  at finde plads i kalender til at være væk et par dage på kursus. 
Det kan være, at du finder den netbaseret arbejdsmiljøuddannelse som et godt alternativ til din travle kalender.
Klik her for at finde vores netbaseret uddannelse

 
Uddannelsen tilbyder dig
  • Viden om arbejdsmiljølovens krav og muligheder og dermed et billede af arbejdsmijløgruppens opgaver, rettigheder, pligter og ansvar - og af andre ansattes pligter og ansvar.
  • Træning i at arbejde med metoder til at effektivisere og systematisere arbejdsmiljøarbejdet, herunder arbejdspladsvurderinger (APV)
  • Indsigt i, hvad der skal til for, at man føler sig rustet til samarbejdet i arbejdsmijløgruppen - og hvordan dette arbejde i fremtiden kan blive mere synligt på arbejdspladsen.
  • Forståelse for, hvordan man kan udvikle det psykiske arbejdsmiljø - belyst ud fra konkrete problemstillinger.
  • Viden om, hvordan sikkerhedsorganisationen konkret kan være med til at forebygge arbejdsulykker - og hvordan du udfylder arbejdsskade-anmeldelser korrekt, hvis ulykken skulle ske.
  • Kendskab til dine samarbejdspartnere internt og eksternt, f.eks. Arbejdstilsynet og arbejdsmiljørådgivere.
  • Introduktion til det materiale, du løbende kan opsøge, bl.a. på internettet, til brug for den forebyggende arbejdsmiljøindsats.
Indsigt i visioner og mål for den overordnede arbejdsmiljøindsats og redskaber til at afklare visioner og mål for indsatsen på din egen arbejdsplads.
 

Vi afvikler arbejdsmiljøuddannelsen i en by i nærheden af dig.

Kursusoversigten indeholder 69 kurser  i mere end 34 danske byer, over hele Danmark, så det altid er muligt at tilmelde dig eller din kollega til det kursus, som passer bedst i Jeres kalender.   

Vi ved, at maden og lokaliteterne spiller en vigtig roller for din evne til at forblive skarp hele dagen. De kursusfaciliteter som vi har valgt ud, er steder, som skiller sig mærkbart ud.  ‚Äč

Du finder os i følgende byer:

Aalborg, Aarhus, Ballerup, Fredericia, Esbjerg, Glostrup, Herning, Helsinge, Hillerød, Holbæk, Holte, Holstebro, Horsens, Hvidovre, Kalundborg, Kastrup, Kgs. Lyngby, Kolding, Korsør, København, Køge, Middelfart, Næstved, Odense, Roskilde, Ringsted, Rønne, Silkeborg, Skælskør, Slagelse, Sorø, Sønderborg, Vejle, Viborg.
 

Arbejdsmiljøuddannelsen – 22 timer

Arbejdsmiljøuddannelsen varer 22 timer og forløber i to moduler af henholdsvis 2 dage og 1 dage. Efter de første 2 dage vender deltagerne tilbage til deres arbejdsplads, hvor de løser en konkret opgave i samarbejde med den anden part i sikkerhedsgruppen/ arbejdsmiljøgruppen.
 
I perioden mellem de to moduler, skal du og din modsatte part i sikkerheds/ arbejdsmiljøgruppen i fællesskab arbejde med en aktuel og konkret problemstilling fra arbejdspladsen.
 
Erfaringerne fra arbejdet med den praktiske opgave vil indgå som et vigtigt element på uddannelsens andet modul. Uddannelsen baserer sig på gruppearbejde, drøftelser og en høj grad af deltageraktivitet.
 

Vi har også fokus på det psykiske arbejdsmiljø på arbejdsmiljøuddannelsen

På APROPOS kommunikations arbejdsmiljøuddannelse fokusere vi en halv dag -  af uddannelsens tre dages undervisning på det psykiske arbejdsmiljø. Her vil der være fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Vores undervisere har mere end 20 års erfaring i det psykiske arbejdsmiljø, dette sikrer et højt fagligt niveau i uddannelsens med fokus på det psykiske arbejdsmiljø.

 

Virksomhedsrekvireret kurser i Jeres egen virksomhed

Hvis I er flere end 6 personer fra samme virksomhed, laver vi et godt tilbud til jer. Kurset kan afvikles hos Jer eller ude i byen. 

Sidder du allerede nu med et behov eller et ønske, er det slet ikke usandsynligt, at vi kan skrue et kursus sammen, der matcher til Jeres behov
kontakt os for et specialtilbud på telefon 70 22 45 30.