F√łlg os p√• Facebook

Husk din Supplerende arbejdsmiljøuddannelse


Foruden den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse skal arbejdsgiveren tilbyde den lovpligtige supplerende arbejdsmiljøuddannelse til medlemmerne af Arbejdsmiljøorganisationen (I daglig tale omtales som AMO)..

De arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO, der har gennemført den obligatoriske uddannelse på tre dage, skal have tilbud om og har ret til supplerende uddannelse svarende til to dage i det første funktions år (det første år de er valgt/udpeget).

Ses vi i juni 2024:

Riv en eller to dage ud af kalenderen og få en oplevelse ud over det sædvanlige i selskab med: 
 

Aarhus den 07. juni 2024:   
Henrik Tingleff, Rebecca Bøgelund & Thomas Mygind


København den 20. juni 2024:
Chris MacDonald, Nicolai Moltke-Leth & Trine Kolding

 

København den 21. juni 2024:   

Pia Hauge, Rane Willerslev & Vincent F. Hendricks


Tilmeldes 4 personer  - deltager den 5 person gratisVi glæder os til at byde dig velkommen!


Vi anbefaler, at man deltager begge dage
Uddannelsen skal være tilbudt og kunne være påbegyndt, inden for de første ni måneder efter den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse er afsluttet. De to dage skal kunne være gennemført inden for de første 12 måneder af funktionsperioden, også i tilfælde af, at de to dage er opdelt på enkelte dage.

Hver af de efterfølgende funktionsår skal alle medlemmer af AMO tilbydes 1½ dags supplerende uddannelse.  

Undlader du at benytte din mulighed for det ene funktionsår - skal du afholde 3 dages supplerende uddannelse det næste år
Arbejdsgiveren og de ansatte kan aftale, at den supplerende uddannelse på 1 ½ dag kan samles sammen inden for en valgperiode. Der kan højst sammenlægges supplerende uddannelse af tre dages varighed. Det vil sige, at man fx kan vælge ikke at afholde supplerende uddannelse det ene funktionsår, men til gengæld at afholde 3 dages supplerende uddannelse det næste funktionsår.
Uddannelsen skal være tilbudt og kunne være påbegyndt inden for samme funktions år. Den supplerende uddannelse skal give viden og kompetencer, som er relevante for virksomhedens behov i forhold til de arbejdsmiljøarbejdsopgaver, der skal udføres. Der kan fx tages udgangspunkt i de særlige fokusområder, der er vedtaget på den årlige arbejdsmiljødrøftelse. 

Almindelig mødevirksomhed i AMO vil ikke kunne gøre det ud for supplerende uddannelse.

Arbejdsgiveren skal drøfte med medlemmerne af AMO, hvilke kurser der kan være nyttige for arbejdet. Hvis der opstår uenighed, afgør arbejdsgiveren, hvad tilbuddet skal indeholde inden for de rammer, som reglerne fastlægger. Arbejdsgiveren har pligt til at tilbyde de supplerende uddannelser.

Udnytter arbejdsmiljørepræsentanten eller arbejdslederrepræsentanten ikke deres ret til uddannelse i det pågældende år, bortfalder den.

Det er arbejdsgiveren, der afholder udgifter til uddannelsen og godtgør tab af indtægt, som følge af deltagelsen. Der er ikke krav om, at udbydere af supplerende uddannelse skal være autoriseret af Arbejdstilsynet.

Virksomheden kan også vælge selv at stå for uddannelsen, når kompetencerne er til stede internt i virksomheden, fx hvis kursusafholdelse er en del af virksomhedens forretning.  

Kompetenceudviklingsplan
Arbejdsgiveren skal hvert år sikre, at der udarbejdes en kompetenceudviklingsplan for den supplerende uddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i Arbejdsmiljøorganisationen (I daglig tale omtales som AMO).
AMO har i den forbindelse opgaven med at rådgive arbejdsgiveren om denne plan. Planen kan enten være én samlet for medlemmerne af AMO, eller én for hvert medlem.

Planen skal sikre løbende målrettet opdatering af viden og styrkelse af kompetencer hos medlemmer af AMO med udgangspunkt i virksomhedens arbejdsmiljø- behov.

Drøftelse af planen kan fx ske på den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Det skal fremgå af kompetenceudviklingsplanen, hvilken supplerende uddannelse, der tilbydes.